Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Thông xin xuất bản

KUKA AG


Nhà cung cấp dịch vụ theo § 5 TMG

Công ty cổ phần KUKA
Zugspitzstrasse 140
86165 Augsburg, Đức

Điện thoại: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252
E-Mail: kontakt@kuka.com

 

Hội đồng quản trị

Peter Mohnen
Chủ tịch hội đồng quản trị

Alexander Liong Hauw Tan
Giám đốc tài chính

  

Tòa án đăng ký

Tòa án quận Augsburg, HRB 22709
mã số VAT: DE 143588517

 

Trách nhiệm nội dung theo § 55 RStV

Wilfried Eberhardt
Trưởng phòng Marketing 

c/o công ty cổ phần KUKA
Zugspitzstrasse 140
86165 Augsburg, Đức

Điện thoại: +49 821 797-0
E-Mail: web@kuka.com

 

Hướng dẫn

Trang web KUKA AG đã được biên soạn cẩn thận có thể và thường xuyên được kiểm tra và cập nhật. KUKA AG không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính cập nhất, độ chính xác, đầy đủ và/hoặc chất lượng của thông tin trên các trang này. Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các nhà điều hành trang web khác. KUKA AG không đảm bảo hoặc không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc nội dung của chúng.

Tất cả nội dung như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các tệp hình ảnh động cũng như cách bố trí đều phải tuân theo luật bảo vệ bản quyền và các luật khác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung của trang web này không được phép sao chép, chia sẻ hoặc thay đổi vì mục đích thương mại, trừ khi có chỉ định rõ ràng khác hoặc đã được sự chấp thuận của KUKA AG.

 

Lưu ý theo § 36 của Đạo luật Giải quyết Tranh chấp Người tiêu dùng (VSBG):

Công ty cổ phần KUKA sẽ không tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trước ban trọng tài người tiêu dùng theo VSBG và cũng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

 

Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

Bất kể chúng tôi tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế nào, chúng tôi có nghĩa vụ thông báo cho bạn rằng Ủy ban Châu Âu đã thiết lập một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS) để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án cho các tranh chấp của người tiêu dùng. Hãy tham khảo nền trảng tại:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Trang Web này chứa các dữ liệu GeoLite2 được tạo bởi MaxMind, có sẵn tại https://www.maxmind.com.

© 2023 KUKA AG, Augsburg