Vyberte si svoje miesto:

Štát

Prihláste sa teraz do vášho účtu my.KUKA, aby došlo k automatickému vyplneniu formuláru vašimi uloženými údajmi. Tieto údaje môžete neskôr zmeniť.

Ešte nemáte vytvorený účet my.KUKA? V takom prípade sa teraz zaregistrujte tu.

Ste prihlásení na my.KUKA, a preto bol formulár už predbežne vyplnený vašimi uloženými údajmi. Tieto údaje môžete ľubovoľne zmeniť.

  • KUKA Robotics Slovakias.r.o.
    Bojnická 3
    83104 Bratislava
    Slovensko
    +42 0226 212 271

Oslovenie

Aktualizácie, pozvánky na podujatia a viac: Prihláste sa na odoberanie newslettera KUKA.

Týmto poskytujem súhlas, aby mi spoločnosť KUKA pravidelne e-mailom zasielala newsletter a na tento účel spracovala moje osobné údaje podľa prehlásenia o ochrane údajov. Realizuje sa vyhodnotenie počtu doručení a otvárania a kliknutí na odkazy v newsletteroch. Tento súhlas je možné v budúcnosti kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz pre odvolanie v newsletteri alebo priamo v spoločnosti KUKA.

Ochrana údajov

Týmto poskytujem súhlas, aby vyššie uvedené získané údaje boli spracúvané na účel spracovania môjho dopytu v súlade s vyhlásením o ochrane údajov. Tento súhlas je možné v budúcnosti kedykoľvek odvolať.

*Tieto polia sú povinné