Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot KUKA koncipuje manifesty

Robot KUKA v súčasnosti môžete vidieť na výstave „Hello, robot. Dizajn medzi človekom a robotom”. V múzeu Vitra Design robot v autonómnom procese koncipuje manifesty. Témou výstavy je narastajúci význam robotov v našom každodennom živote.

27. marca 2017


Robot KUKA samostatne kombinuje vetné štruktúry

Pri koncipovaní manifestu robot vychádza zo zadaného základného súboru pojmov z oblasti techniky, filozofie a kultúry. Voľnou kombináciou vetných segmentov vznikajú vždy nové, jedinečné manifesty.

Slávnostný akt vyhlásenia prednesený robotom KUKA


Exponát „manifest“ vytvorila umelecká skupina „robotlab“. Názov exponátu vychádza z pôvodného latinského významu slovného základu manifest. Takto sa spojí činnosť chápadla robota (lat. manus = ruka) so slávnostným (lat. festus) aktom vyhlásenia.

Múzeum Vitra Design prezentuje tému rozmachu robotov


Výstava „Hello, robot. Dizajn medzi človekom a robotom” prezentuje viac ako 200 exponátov. Dizajn hrá v robotike veľmi významnú úlohu. V konečnom dôsledku je dizajn dôležitým rozhraním medzi robotom a človekom. Výstava, ktorá prezentuje aktuálny rozmach robotiky, je otvorená ešte do 14. mája 2017.

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies