Vyberte si svoje miesto:

Štát

Mobilné roboty zvyšujú produktivitu

Mobilné roboty sú pre výrobu stále dôležitejšie. Dajú sa flexibilne použiť, pohybujú sa autonómne po celom pracovnom prostredí a môžu pracovať ruka v ruke s robotníkom. Robot KMR iiwa je odpoveďou spoločnosti KUKA na tieto nové požiadavky. Mobilný pomocník preukáže svoje silné stránky hlavne elektronickom priemysle, v priemysle spotrebných tovarov, ako aj v automobilovom priemysle.

24. apríla 2018


Mobilný robot KMR iiwa so schopnosťou spolupráce človeka a robota

V prípade KMR iiwa ide o autonómnu plošinu robota, na ktorej je namontovaný KUKA LBR iiwa so schopnosťou spolupráce človeka a robota. O bezpečnú spoluprácu človeka a robota sa stará laserový skener v mobilnej plošine a snímače kĺbových momentov v každej osi robota. Ďalšia prednosť pre používateľa: Na ovládanie autonómnej plošiny robota postačuje jeden riadiaci systém.

Autonómna plošina robota podporuje pracovníkov 

Robot KMR iiwa sa pohybuje celkom samostatne. A nie je potrebné ani vykonať stavebné zmeny vo výrobnej hale. Mobilný robot je vďaka tomu vhodný na prinášanie a odnášanie predmetov, čo doteraz vykonávali prevažne ľudia. Okrem toho sa môže používať na osadzovanie strojov, výmenu nástrojov na obrábacích strojoch, automatizáciu laboratórnych prác, zoskupovanie procesov v polovodičovom priemysle a na intralogistiku, ako napr. prísun konštrukčných dielov k montážnej linke.
Plošina robota autonómne manévruje po celej pracovnej oblasti.

KMR iiwa zavádza Priemysel 4.0 do fabriky

Autonómny robot vytvára inteligentnú fabriku. Vďaka voľnej, autonómnej navigácii podporuje inteligentné automatizačné riešenia zapojené do siete. Takto dokáže flexibilne reagovať na zmeny v prostredí alebo na pracovné úlohy. Okrem toho sa vďaka sieťovému zapojeniu môže plynule zapojiť do logistiky a výrobných procesov. Spoločnosť KUKA teraz zaháji sieťovú výrobu robota KMR iiwa. Priemysel 4.0 sa stáva stále reálnejším.