Vyberte si svoje miesto:

Štát

Till Reuter po dohode s dozornou radou v decembri ukončí svoje pôsobenie vo výkonnej rade – Peter Mohnen prevezme jeho funkciu a zabezpečí kontinuitu

Dozorná rada spoločnosti KUKA a Dr. Till Reuter, predseda predstavenstva spoločnosti KUKA AG sa dnes dohodli, že Dr. Till Reuter v decembri predčasne ukončí svoje pôsobenie vo výkonnej rade vo funkcii generálneho riaditeľa. Funkciu generálneho riaditeľa prevezme dočasne pán Peter Mohnen, funkciu finančného riaditeľa pán Andreas Pabst.

26. novembra 2018


Dr. Till Reuter je takmer desať rokov predsedom predstavenstva spoločnosti KUKA. Do firmy nastúpil v roku 2009 a spoločnosť KUKA vyviedol z hospodárskej krízy. Pod jeho vedením si spoločnosť udržala svoje vedúce postavenie v automobilovom priemysle a ďalej sa etablovala na nových trhoch. Spoločne s tímom KUKA pán Reuter vytvoril stratégiu pre Priemysel 4.0, spolupracujúce roboty a pre rast v Číne.

Dr. Till Reuter: „Som hrdý na to, že som v posledných desiatich rokoch mohol byť súčasťou spoločnosti KUKA a spolu so svojím tímom ďalej rozvíjať robotickú techniku. Robotika a automatizácia sú kľúčovými témami budúcnosti. Veľa šťastia celému tímu. Máte stále moju podporu.“

„Chceme byť našim zákazníkom aj naďalej spoľahlivým partnerom a vychádzať pritom z know-how našich spolupracovníkov“, hovorí Peter Mohnen.

Dr. Andy Gu, predseda dozornej rady: „V mene dozornej rady a celej spoločnosti ďakujem Dr. Reuterovi za jeho vysoké pracovné nasadenie, s ktorým úspešne zvládol obrat KUKA od jej prevzatia v roku 2009. Spoločnosť KUKA má dobré postavenie k tomu, aby sa vrátila k udržateľnému rastu tým, že využije rastúci dopyt po inteligentnej robotike a posilní svoje postavenie na čínskom trhu.“

Všetky existujúce zmluvy s investormi, ktoré KUKA podpísala so spoločnosťou Midea ako väčšinovým akcionárom, vrátane zmluvy na záštitu ochrany duševného vlastníctva KUKA zostávajú nedotknuté. Spoločnosť Midea vyjadrila podporu stratégii rastu spoločnosti KUKA, vrátane rozvoja čínskeho trhu, zamerania na výskum a vývoj, investícií do digitalizácie a Priemyslu 4.0 a silný záväzok k prítomnosti spoločnosti KUKA v Nemecku.

Stiahnuť tlačové hlásenia

Stiahnuť PDF