Vyberte si svoje miesto:

Štát

Energietechnologie

Automatizácia v energetickom odvetví

Energetické odvetvie sa mení: Ekologické energie potrebujú akumulátory a výroba sa mení od základov. Vyžaduje sa flexibilita a inovatívne koncepty využívania energie. Spoločnosť KUKA pozná tieto výzvy a podporí Vás a Vašu výrobu pozdĺž celého reťazca tvorby hodnôt.


Výroba batérií a fotovoltaika predstavujú popredné témy v energetickej technike. Najmä v sektore e-mobility je otázka akumulácie energie stredobodom záujmu.

Vďaka dlhoročnej spolupráci s automobilovým odvetvím prináša spoločnosť KUKA do tejto oblasti komplexné skúsenosti. Okrem toho disponujeme naším know-how z oblasti systémovej integrácie, ktoré sme preukázali napríklad pri spoločnostiach Chrysler USA alebo General Motors.

Pri každom projekte zostavujeme tím špecialistov zo všetkých oblastí a ponúkame tak maximálnu odbornosť. Vypracúvame holistické riešenia a flexibilne reagujeme na dynamický trh a trendy.

Energietechnologie
Dobre vybavení: S pomocou spoločnosti KUKA je automobilový priemysel optimálne pripravený pre výrobu energetických akumulátorov.

Komplexné služby pozdĺž reťazca tvorby hodnôt

V procese výroby batériových modulov je nutné v oblasti energetickej techniky zvládnuť vysoko komplexné technologické výzvy. To si vyžaduje špeciálne znalosti o výrobe batériových modulov a o kompletných batériových systémoch ("zväzky"), ako aj skúsenosti potrebné pre ekonomickú organizáciu Vašej výroby.

Presne toto prináša spoločnosť KUKA. Pokrývame kompletný reťazec tvorby hodnôt pre energetickú techniku: Od výroby energie až po jej akumuláciu je spoločnosť KUKA Vaším ideálnym partnerom.

 • Batériový článok
  Pri výrobe batériových článkov existuje špeciálna výzva týkajúca sa spájania ťažko spojiteľných materiálov, akými sú napríklad meď a zinok. Spoločnosť KUKA pre takéto spájanie už niekoľko rokov využíva osvedčené technológie ako napríklad rotačné zváranie trením, ktoré garantujú optimálny výsledok.
 • Batériový modul
  Jednotlivé batériové moduly spájame do modulov, pričom ponúkame optimálne manipulačné a zváracie riešenia.
 • Batériový zväzok
  Pre montáž komplexných celých systémov do zväzkov Vám ponúkame manipulačné riešenia alebo nájdeme Vaše riešenie pre konštruovanie schránok. Vďaka našim expertným znalostiam v oblasti zlievárenstva a najmä v oblasti hliníkových zliatin je spoločnosť KUKA Vaším optimálnym kontaktným partnerom. Pretože zväzky si vyžadujú chladenie, pracujeme v takýchto prípadoch s technológiou zvárania trením s premiešaním.
Energietechnologie
S procesným know-how od spoločnosti KUKA disponujete pri výrobe batérií veľkými výhodami.

Individuálne riešenia podľa potrieb

Spoločnosť KUKA reprezentuje dlhodobé riešenia: od samostatného robota až po kompletné výrobné linky na kľúč. Vďaka nášmu excelentnému procesnému know-how Vám ponúkame maximálnu istotu pri kalkulácii a najlepšiu kvalitu Vášho riešenia.

Pritom kladieme dôraz na to, aby sme pre Vás našli optimálne riešenie: V myslení a plánovaní sme flexibilní a Vaše špeciálne riešenie vypracujeme presne podľa Vašich potrieb – pre každý krok v oblasti montáže fotovoltaiky a batérií.

Megatrend e-mobilita má stály vplyv na technológiu, dizajn a výrobu vozidiel. Elektrický hnací mechanizmus a hlavne batérie pritom zohrávajú kľúčovú úlohu. Spoločnosť KUKA ako globálny partner podporuje svojich zákazníkov inteligentnými automatizačnými riešeniami pre výrobu batérií. Takto pomáhame pri úspešnej realizácii inovácií v oblasti e-mobility z technologického a ekonomického aspektu.

Dr. Joachim Döhner, Vice President Business Unit Battery, KUKA Division Automotive

Partnerstvá s uznávanými inštitútmi

Ako partneri výrobcov a ich dodávateľov v energetickom odvetví udržiavame mnohé výskumné partnerstvá s celosvetovo vedúcimi inštitútmi v tejto oblasti, medzi ktoré patria napríklad:

 • Technische Universität München
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
 • Fraunhofer Institut

Spoločnosť KUKA úspešne spája skúsenosti s konštruovaním batérií s odbornosťou z oblasti výskumu materiálov. 

Z výsledkov týchto partnerstiev profitujete v projektoch: Spoločnosť KUKA ponúka nielen potrebné plánovacie nástroje a komponenty pre kompletný automatizačný koncept, ale aj vynikajúce procesné know-how.

Energietechnologie
Spoločnosť KUKA spoločne so sieťou výskumných partnerov urýchľuje vývoj v energetickom odvetví.