Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot s kamerou pomáha pri montážnom procese u výrobcu domácich spotrebičov

V spoločnosti Miele, ktorá je výrobcom domácich spotrebičov, automatizuje robot KUKA typu KR 20 výrobu hnacích motorov pre domáce sušičky bielizne. Vďaka kamerovému systému pracuje KR 20 maximálne autonómne.


Pozor, táto oblasť je monitorovaná kamerami! Odkedy sa v spoločnosti Miele, výrobcu domácich spotrebičov, používa robot s kamerovým systémom, tak toto motto presne vystihuje výrobu v podniku. Robot KUKA typu KR 20 dokáže presne vnímať svoje okolie, vďaka čomu flexibilne reaguje na nové situácie a pracuje čoraz autonómnejšie. To ukazuje, ako vďaka autonómnym robotickým systémom vznikajú úplne nové možnosti aplikácie v oblasti automatizácie výroby. 

Roboty s kamerou ponúkajú veľa flexibility

Spoločnosti Heinen Automation GmbH & Co. KG a ID Ingenieure & Dienstleistungen GmbH spoločne naprojektovali a zrealizovali paletizačný systém v závode spoločnosti Miele & Cie. KG v západonemeckom meste Euskirchen. Robot KUKA pritom s podporou kamery privádza konštrukčné diely do výroby. Rozhodujúcim kritériom pre spoločnosť Miele bola flexibilita manipulačnej aplikácie. Robot by mal byť schopný spracovávať rôzne konštrukčné diely.

KUKA Roboter mit Kamerasystem
Robot KUKA s podporou kamery spracováva rôzne konštrukčné diely.

Výslovným želaním spoločnosti Miele bola realizácia individuálnej manipulačnej aplikácie, ktorú možno jednoducho a rýchlo prestaviť na rôzne konštrukčné procesy a montážne procesy

Michael Miessen, pracovník spoločnosti Heinen Automation GmbH & Co. KG zodpovedný za technologický koncept zariadenia.

KR CYBERTECH kontroluje, či konštrukčné diely nevykazujú chyby

 

Stredobodom zariadenia je robot KUKA typu KR 20 z konštrukčného radu KR CYBERTECH. „Úlohou robota je automatizovaným spôsobom privádzať usporiadané statory k montážneho procesu“, sumarizuje Michael Miessen. Statory sú diely motorov a časť hnacieho motora pre domáce sušičky bielizne. Zvláštnosťou je nasledujúci fakt: Robotický uchopovač je vybavený kamerou. Táto kamera kontroluje tak množstvo konštrukčných dielov, ktoré majú byť spracované, ako aj ich presnú polohu. Kontrola je potrebná z toho dôvodu, že konštrukčné diely sa vplyvom otrasov pri preprave môžu o niekoľko centimetrov odchýliť od normy. Pomocou kamery možno odchýlky rozpoznať a statory bez pomoci pracovníka autonómne uchopiť pomocou robotického uchopovača.

Robot s kamerou kontroluje umiestňovanie statorov.

Vysoké očakávania splnené na 100 percent

Po kontrole sa teda robotický uchopovač presunie nad konštrukčný diel a uchopí ho. KR 20 ho následne odloží do vratnej stanice. Ďalšie spracovanie sa vykonáva pomocou manipulačného portálu, ktorý umiestni stator do nosiča tovaru. Po vyprázdnení všetkých nosičov malého nákladu uloží robot tieto nosiče do stohu na odoberací valčekový dopravník. Následne sa zo zariadenia prepravia palety. 

Požiadavky na robot sú vysoké, keďže 220 dní v roku musí nepretržite v dvojzmennej prevádzke spoľahlivo dopravovať statory. Zariadenie je v prevádzke od marca 2018. „Tešíme sa, že táto premena sa podarila tak hladko. Zariadenie doteraz spĺňa naše očakávania na 100 percent“, tvrdí Jürgen Zdunek, šéf výroby v závode spoločnosti Miele v meste Euskirchen.
KUKA KR 20 uchopí statory a privedie ich k ďalšiemu výrobnému procesu.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.