Vyberte si svoje miesto:

Štát

Nemocnica 4.0: Laboratórne roboty KUKA triedia až do 3 000 vzoriek krvi denne

Univerzitná klinika v dánskom meste využíva systém využíva systém zložený z laboratórneho robota a inteligentného prepravného boxu na automatickú kontrolu a triedenie vzoriek krvi. Aplikácie Pick&Place, ako sú tieto, odľahčujú personál kliniky a nechávajú čas na hodnotnejšie úlohy.


Roboty pre laboratórnu automatizáciu zjednodušujú procesy a zabezpečujú kvalitu

Univerzitná klinika Aalborg je najväčšia nemocnica v dánskom regióne Nordjütland. Do laboratória tu prichádza denne až do 3 000 vzoriek krvi. Treba ich skontrolovať a vytriediť – časovo náročný a monotónny proces, ktorý sa doteraz vykonával ručne. Teraz tento proces klinika automatizuje: Dva laboratórne roboty a inteligentné prepravné boxy zabezpečujú kvalitu vzoriek – a ukazujú, ako je možné prostredníctvom automatizácie zjednodušiť pracovné procesy v nemocniciach.
Robot KUKA z radu KR AGILUS triedi a kontroluje denne až do 3 000 vzoriek krvi

Rameno robota na triedenie vzoriek krvi odľahčuje personál kliniky a dbá na bezpečnosť

Doteraz otvárali laboratórni pracovníci prichádzajúce prepravné boxy, odoberali vzorky krvi a triedili ich pre ďalšiu klinickú analýzu. Na základe vysokého počtu boxov sa zamestnanci nemocnice často sťažovali na poranenia šliach a svalov, ktoré sú výsledkom opakujúcich sa činností. „Chceme automatizovať tento proces, aby sme odľahčili našich zamestnancov, vysvetľuje Annebirthe Bo Hansen, vedúca oddelenia v univerzitnej klinike Aalborg. „Okrem toho sme hľadali možnosť lepšej kontroly kvality vzoriek krvi a ich teploty.“
Pomoc prostredníctvom laboratórneho robota necháva zamestnancom viac času na ich prácu 

Laboratórne roboty KUKA a logger RFID umožňujú zabezpečenie kvality

Na optimalizáciu procesov vyvinuli spoločnosti LT AutomationIntelligent Systems robotické riešenie a inovatívny prepravný proces. V aplikácii Pick&Place sú zabudované dva roboty KUKA z konštrukčného radu KR AGILUS, jeden typu KR 3 a jeden typu KR 10. „To, že sa vybral robot KUKA, má viacero dôvodov,“ vysvetľuje Lasse Thomsen, CEO spoločnosti LT Automation: „Roboty spĺňajú potrebné technické predpoklady. Okrem toho svojím bielym dizajnom zodpovedajú optike, ktorá sa očakáva v sterilnom prostredí.“ 
Zvláštnosť „inteligentného prepravného boxu“ tkvie v integrovanom dátovom loggeri RFID, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen prepravnú dráhu jednotlivého boxu. Logger ukladá aj to, aká teplota v akom čase prevládala vo vnútri boxu. Rozhodujúci faktor, ako vysvetľuje Annebirthe Bo Hansen: „Na zaručenie kvality vzoriek krvi musí byť konštantná teplota 21 °C. Povolená je iba odchýlka o maximálne +/- 1 °C.“ 
Inteligentné prepravné boxy uložia teplotu vzoriek krvi, ktorú laboratórny robot KUKA vyčíta

Nová technika nám pomohla objaviť zdroje chyby a odstrániť ich. To je dôležitý pokrok.

Annebirthe Bo Hansen, vedúca oddelenia v univerzitnej klinike Aalborg

Vzorky krvi absolvujú dlhú cestu do laboratória

Odoberajú sa vzorky krvi v ordináciách všeobecného lekárstva v okolí kliniky. Pri vyzdvihnutí naskenuje kuriér boxy, aby bolo možné sledovať ich cestu. Prinesie vzorky krvi do kliniky, pričom sa pri príchode vzorky znovu naskenujú a zaregistrujú.
Pracovníčka umiestni inteligentné prepravné boxy na privádzajúci pás robotického zariadenia

Robot pre laboratórnu automatizáciu automaticky odsunie nesprávne prepravené vzorky krvi

V laboratóriu umiestni pracovníčka prepravné boxy na privádzajúci pás robotického zariadenia. Skener RFID namontovaný v miestnosti v tomto momente vyčíta dátový logger. „Keď skener rozpozná, že teplota boxu sa v niektorom čase počas cesty odlíšila od predpísanej teploty, odošle automaticky informáciu robotu,“ vysvetľuje Lasse Thomsen.
„Robot odsunie príslušný box zo zariadenia, aby sa umiestnil na pracovisku zamestnanca laboratória.“ Pracovník rozhodne, či sú vzorky krvi ešte použiteľné.

Efektívne: Rameno robota určené na triedenie vzoriek krvi zvládne vytriediť štyridsať prepravných boxov za hodinu

Ak dátový logger neukáže žiadnu zlú teplotu, prvý laboratórny robot otvorí box, odoberie vzorky krvi a nachystá ich na triedenie. Druhý laboratórny robot vytriedi vybalené sklenené skúmavky podľa farby ich krytu, ktorú rozpozná pomocou skenera. Predpísané vzorky sa zo zariadenia vydávajú tak, že zamestnanec laboratória môže vyšetriť krv. V jednom kroku potrebuje zariadenie na box 1,5 minúty, a tak zvládne až do štyridsať boxov za hodinu.
Rameno robota určené na triedenie vzoriek krvi triedi sklenené skúmavky

Laboratórne roboty dávajú personálu viac času na hodnotnejšie úlohy počas pracovného dňa

„Sme veľmi spokojní s týmto riešením,“ konštatuje Annebirthe Bo Hansen. „Pracovné prostredie a procesy sa tak výrazne zlepšili.“ Zamestnancom laboratória teraz zostáva viac času na analýzy vzoriek krvi a aj na pacientov. K tomu sa prostredníctvom automatického triedenia a aj prostredníctvom permanentnej kontroly teploty obmedzili možné zdroje chyby.

S novým zariadením je univerzitná klinika Aalborg priekopníkom na ceste do nemocnice 4.0

Anders Kjergaard Madsen, technický manažér spoločnosti LT Automation

Automatizácia dokáže v čase nedostatku odborníkov zjednodušiť pracovné procesy a zabezpečiť kvalitu.“ Preto má robotické riešenie podľa názoru Lasseho Thomsena veľký potenciál: Týmto alebo podobným spôsobom je toto riešenie zaujímavé pre všetky nemocnice s laboratóriom klinickej biochémie.


Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.