Starostlivosť o zdravie: Viac času na lepšiu starostlivosť

Už desaťročia hrajú spoločnosti KUKA a Swisslog prvé husle v oblasti medicínskej techniky, medicínskej robotiky a pre automatizáciu a logistiku nemocníc. Ponúkame kompletné riešenia pre výzvy dneška.

Swisslog Healthcare: Automatizácia v medicíne a v manažmente dodávateľského reťazca

Inteligentné koncepcie, ktoré boli vyvinuté špeciálne na výzvy odvetvia zdravotníctva, zabezpečia efektívnejšie pracovné procesy v nemocniciach. Individuálne riešenia oslobodia personál od redundantných a monotónnych úloh, ktoré si predtým vyžadovali veľa času. Týmto krokom sa uvoľnia cenné personálne zdroje, ktoré sa dajú použiť na individuálnu starostlivosť o pacienta.

Automatizácia v oblasti starostlivosti o zdravie umožňuje tak fyzické odľahčenie personálu, ako aj zníženie rizika ľudských chýb na minimum – rozhodujúci faktor na poskytovanie vysokokvalitnej starostlivosti.

Plánovanie nemocnice budúcnosti s KUKA

Spoločnosti KUKA a Swisslog sú celosvetovo vedúcimi podnikmi v oblasti automatizačných riešení pre zdravotníctvo. Máme viac ako 60 rokov skúseností v oblasti starostlivosti o zdravie a viac ako 100-ročné skúsenosti v oblasti automatizácie.

Umožňujeme optimalizáciu vášho dodávateľského reťazca a vytvárame ešte efektívnejšie procesy v nemocnici – napríklad pri manažmente liekov, manipulácii s materiálom, správe servisných centier a analýze dát. Naše baliace a dávkovacie roboty sa dajú jednoducho integrovať do automatizovaných dopravných systémov a postarajú sa o ochranu a bezpečnosť. Zvyšujú efektívnosť pracovných procesov, a tým docieľujú zníženie personálnych nákladov. Znížite celkové náklady a poskytnete svojmu personálu čas, ktorý nutne potrebujú pre starostlivosť o pacientov – rozhodujúci rozlišovací faktor v nemocnici budúcnosti.

Robotisering in de zorg
KUKA ponúka moderné automatizačné riešenia pre aplikácie v zdravotníckej oblasti.

Komplexné služby od spoločnosti KUKA

KUKA a Swisslog vám ponúkajú širokú paletu služieb a riešení z jednej ruky. Sme jediný podnik, ktorý spája výhody z oblastí robotiky, automatizácie dopravy, medicínskeho manažmentu, skladovania a logistických centier. 

Naše inovatívne technológie sú interoperabilné, možno ich optimálne integrovať do Vašich existujúcich pracovných procesov a postarajú sa o to, aby ste sa stali technologickými lídrami v odvetví starostlivosti o zdravie.

Globálnym výzvam v odvetví zdravotníctva čelíme pomocou našich komplexných automatizačných riešení. To pomáha zvyšovať efektivitu našich zákazníkov a odbremeňovať ich personál od administratívnych úloh. Zamestnanci sa preto môžu koncentrovať na to, čo je najdôležitejšie: na pacientov.

Stephan Sonderegger, CEO, Swisslog Healthcare
KUKA a Swisslog majú viac ako 60 rokov skúseností v oblasti starostlivosti o zdravie a viac ako 100-ročné skúsenosti v oblasti automatizácie.

KUKA Medical Robotics: Optimálne riešenia pre klinický sektor

Know-how od KUKA siaha od automatizačných riešení na zvýšenie efektivity až po samotnú operačnú sálu. Tam profitujú lekári, terapeuti a predovšetkým pacienti z našej kľúčovej kompetencie v robotike. Túto kompetenciu sme koncentrovali v oddelení KUKA Medical Robotics, ktoré bolo založené špeciálne na to, aby zodpovedalo požiadavkám výrobcom zdravotníckych zariadení. Tu pracuje angažovaný tím expertov so špecifickými odbornými poznatkami na ďalšom vývoji priemyselných robotov KUKA pre tento zdravotnícky sektor. Spektrum týchto robotov siaha od najmenšieho senzitívneho robota s ľahkou konštrukciou LBR Med až po veľkých robotov so zaťaženiami vyše 200 kilogramov. V interdisciplinárnom prostredí medicínskej robotiky pracuje KUKA spoločne so silnými partnermi a integrátormi na vývoji operačnej sály budúcnosti.

V súčasnosti pokrývajú naše medicínske roboty a komponenty už širokú oblasť použitia v zdravotníckej oblasti, medzi nimi:

  • Špecializované rehabilitačné aplikácie
  • Minimálne-invázivná chirurgia
  • Liečba tumoru na molekulárnej úrovni
  • Lepšia diagnostika rakoviny prsníka
  • Bezkontaktné ošetrenie kostí vďaka technológii studeného lasera
  • Optimálne ošetrenie multimorbídnych pacientov
  • Pokroková diagnostika a výskum

Našim robotickým asistenčným systémom vďačíme za naše postavenie ako popredného technologického partnera pre zákazníkov z oblasti medicínskej techniky. S našou technológiou sa snažíme podľa možností čo najviac prispieť k bezpečnosti pacientov a splniť vysoké požiadavky medicínskej techniky.

Michael Otto, Divisional Manager v spoločnosti KUKA Medical Robotics

Kooperácia v oblasti výskumu v oblasti starostlivosti o zdravie

Inovácia je hnacia sila každého pokroku. Všetky oblasti zdravotníckeho odvetvia sa momentálne nachádzajú v prevratnej ére, v neposlednom rade na základe signifikantných demografických výziev.

Ako priekopníci v oblasti Priemyslu 4.0 sa usilujeme o čo najlepšie automatizačné riešenia, ktoré majú maximálny vplyv na efektivitu procesov, a tým aj na starostlivosť o pacientov. V protiklade k našim výskumným partnerom z oblasti automatizácie nemocníc vyvíjajú naši výskumní partneri v oblasti operácií široké spektrum zdravotníckych metód. Nádejné nové cesty, ktoré otvára používanie medicínskych robotov, sa toho času skúmajú a analyzujú.

Na tieto účely spolupracujeme s renomovanými výskumnými inštitútmi , ako je Univerzita Stanford, Univerzita Twente, Children’s National Medical Center vo Washingtone, Univerzita Johna Hopkinsa v Baltimore, Fraunhoferský inštitút pre výrobné zariadenia a konštrukčnú techniku, Univerzita Ludwiga Maximiliana v Mníchove, RWTH Aachen a Univerzita Friedricha Alexandra v Erlangene-Norimbergu. Spoločne vyvíjame a testujeme tie najlepšie asistenčné systémy pre lekárov a pacientov na báze robotov – medzi nimi 3D röntgenové systémy alebo medicínske roboty pre rehabilitačné centrá a domácu starostlivosť.

Okrem toho sme dodávateľom a partnerom vedúcich spoločností, ku ktorým patrí napríklad Siemens Healthcare. V spolupráci s nimi vyvíjame za reálnych podmienok inteligentné automatizačné riešenia pre oblasť zdravotníctva.

Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies