Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.NavigationSolution

KUKA.NavigationSolution je ideálnym partnerom pre autonómne navigujúce vozidlá. Či ide o navigáciu, riadenie, správu alebo monitorovanie: naše navigačné riešenie uspokojí všetky požiadavky v oblasti mobility. 


Navigačné riešenie pre samostatné mobilné roboty

Mobilné roboty dostávajú príkazy prostredníctvom WLAN. Príkazy na jazdu a manipuláciu vykonávajú celkom samostatne. Na vlastnú lokalizáciu, plánovanie dráhy a uchytenie bremena pritom využívajú algoritmy.

Všetky mobilné robotické systémy od spoločnosti KUKA je možné vybaviť systémom KUKA.NavigationSolution. Takto budete flexibilný a mobilný. Okrem toho navigačné riešenie zahŕňa aj ideálny systém správy vozového parku. Vďaka vhodným rozhraniam spĺňa aktuálne požiadavky mobilnej robotiky – celkom v zmyslePriemyslu 4.0

 

Naše inteligentné navigačné riešenie pozostáva z/zo

  • priemyselného počítača, ktorý je zabudovaný do prepravného systému bez vodiča, ako aj zo samostatného navigačného softvéru
  • softvéru, ktorý spravuje všetky vozidlá a vzájomne zosúladí plánovania

Takto funguje KUKA.NavigationSolution

Pomocou KUKA.NavigationSolution je možný celkom autonómny pojazd.

Výhody KUKA.NavigationSolution

Autonómne riadenie

KUKA.NavigationSolution umožní autonómny pojazd mobilných plošín – bez nebezpečenstva kolízie a bez nutnosti umelých značiek. Dodaný softvér zaznamená všetky dáta bezpečnostného laserového skenera a snímačov kolies a pomocou metódy SLAM (Simultaneous Localization and Mapping/Simultánna lokalizácia a mapovanie) vytvorí mapu prostredia. Systém reaguje na zmeny prostredia, ku ktorým neustále dochádza v pri flexibilných logistických systémoch. Pomocou použitia virtuálnych stôp sa plošina môže pohybovať výlučne pozdĺž definovaných dráh.

KUKA.NavigationSolution obsahuje všetky komponenty pre autonómnu navigáciu vozidla. 

Flexibilné zapojenie softvéru

Spoločnosť KUKA ponúka prostredia rozvoja na báze Eclipse, pomocou ktorého je možné v JAVA programovať aplikácie. Modulárna Java API s príslušnými rozhraniami pre požiadavky mobilnej robotiky umožňuje zapojenie cudzích softvérov. Existujúce plošiny je možné jednoducho aktualizovať, ďalšie pripojiť do existujúceho systému alebo odstrániť.

Presné polohovanie

KUKA.NavigationSolution ponúka nasledujúce vlastnosti pre presné polohovanie mobilnej plošiny v príslušnom prostredí:

  1. Presná lokalizácia pre presné určenie polohy vozidla relatívne k objektu alebo v určitom prostredí
  2. Presné polohovanie pre väčšiu presnosť polohovania
  3. Relatívne polohovanie pomocou identifikácie objektov a sledovania objektov na báze CAD napríklad pre uchytenie bremien
Jednoduchá, intuitívna navigácia na báze grafu

Softvér nezávislý od hardvéru

Navigačný softvér systému KUKA.NavigationSolution nezávislý od hardvéru je možné použiť pre rôzne kinematiky plošín. Pomocou neho je možné realizovať princípy ľubovoľných pohybov, napríklad holonomné vozidlá s kolesami Mecanum ako napríklad KUKA omniMove. Nastavenie parametrov stroja sa vykonáva pomocou štandardizovaného rozhrania.

Voľne rozšíriteľný, modulárny setup

Doplňujúce vlastnosti ako identifikácia a sledovanie objektov, ako aj relatívne polohovanie umožňujú navzájom prispôsobené plánovanie.