Vyberte si svoje miesto:

Štát

Autogénové rezanie

Autogénové rezanie alebo autogénne rezanie kyslíkom patrí k tepelným oddeľovacím metódam. Táto technológia je vhodná najmä pre nelegované a nízkolegované ocele, ako aj pre oceľovú liatinu. Rezanie kyslíkom predstavuje osvedčenú metódu pre materiály s väčšou hrúbkou.


Autogénové rezanie: technológia

Pri autogénovom rezaní sa  najprv povrch obrobku zohreje na teplotu vznieteniaPotom sa privádza kyslík. Kyslík musí vykazovať čistotu 99,5 percenta.

V dôsledku toho začne obrobok oxidovať. Kyslík okrem toho vyfúkne tekutý kov z medzery. Vzniká spaľovacie teplo. Toto teplo znovu zohrieva vrstvu nachádzajúcu sa nižšie na teplotu vznietenia. Tak sa tento proces autogénne tiahne ďalej a spôsobuje oddeľovanie konštrukčného dielu. 

Oblasť použitia autogénového rezania je rozmanitá: všade tam, kde sa opracúvajú a spracúvajú kovy s väčšími hrúbkami materiálu, je možné sa stretnúť s touto technológiou.

Automatizované autogénové rezanie

Pri automatizovanom autogénovom rezaní možno reprodukovať výsledky. Osvedčená technika horáka a automatické zapaľovacie zariadenie sa starajú o bezproblémové spustenie procesu. Bezpečné monitorovanie plameňaautomatická technika na prepaľovanie otvorov umožňujú vynechanie predbežného opracovania.

Všade tam, kde je nutné presne a efektívne odrezať oceľ s rôznymi hrúbkami, predstavuje automatizované autogénové rezanie osvedčenú technológiu. Pritom sa spoliehame na našu technologickú databázu. V tejto databáze sú uložené naše znalosti z predchádzajúcich projektov, ktoré sa týkajú materiálov, hrúbok plechu, tvarov zvarov a rýchlostí rezania.

Autogénové rezanie: výhody

Výber správnej metódy rezania sa riadi – podobne ako pri iných technológiách – potrebami a požiadavkami príslušnej výroby. Dôležitými prednosťami autogénového rezania sú:

  • Oddeľovanie konštrukčných dielov s väčšími hrúbkami materiálu  
  • Nízke investičné náklady a náklady súvisiace s opotrebúvaním
Zavolajte nám. S radosťou Vám odpovieme na všetky otázky týkajúce sa technológie autogénového rezania.