Vyberte si svoje miesto:

Štát

Extruderen

Extrudovanie

Pri extrúzii sa pomocou tepla a tlaku vyrábajú rôzne profily. Spoločnosť KUKA používa extrudovanie plastov najmä v oblasti výroby automobilov: Pomocou flexibilného robotického riešenia sa extrudované tesniace profily nasadzujú priamo na príslušný konštrukčný diel.


Extrudovanie: technológia

Pomocou extrúzie možno vyrábať nekonečné tesnenia v rôznych tvaroch: tak profily s dutými komorami, ako aj prisávacie profily – alebo aj kombináciu oboch. 

 

Prehľad procesu:

  1. Plastový granulát sa roztaví vo vyhrievanom extrúderi
  2. Prostredníctvom hadice sa tekutý materiál pod tlakom prelisuje cez dýzu.
  3. Potom sa vytvorený profil ochladí a pretlačok sa na požadovanom mieste oddelí alebo navinie, aby bol následne opracovaný na mieste montáže.

 

Spoločnosť KUKA vyvinula špeciálnu procesnú techniku flexibilnej extrúzie termoplastických elastomérov (TPE): Tesniace profily vo výrobe automobilov možno pomocou robota priamo pripevniť ku konštrukčnému dielu. 

Automatizované extrudovanie

Pomocou robotom vedenej extrúzie zautomatizujeme Vašu výrobu, pričom pridáme na jej flexibilite a efektívnosti.

 

Popis procesu

Pri tomto riešení už extrúzna dýza nie je upevnená na extrúderi, ale je pohyblivá na robote. Extrúder a extrúzna dýza sú spojené pomocou vyhrievanej a tlakovo stabilnej hadice. Robot sa s dýzou pohybuje po dráhe určenej na konštrukčnom diele.

 

Pri automatizovanom extrudovaní je nutné

  • zosynchronizovať rýchlosť prúdenia extrúzie a pohyb robota a
  • nájsť individuálne riešenia pre zákazníka (žiadne štandardné výrobky).

 

Vďaka nášmu dlhoročnému know-how v oblasti tejto technológie a našej vlastnej konštrukcii foriem, pri ktorej vyvíjame a testujeme dýzy a vyrábame prototypy pre vzorkovanie, ponúkame každému nášmu zákazníkovi optimálnu metódu extrúzie.

Extrudovanie: výhody 

Vďaka robotom vedenej extrúzii dokážeme spojiť dva procesné kroky – výrobu profilov a montáž. Vďaka tomu

  • budete flexibilnejší
  • skrátite Vaše doby výrobných taktov a
  • budete tak môcť vyrábať hospodárnejšie.

 

Okrem toho dokážeme vďaka tesniacemu materiálu TPE vyrábať komplexné a rozmanité profily a tvary.

Aj pre Vašu výrobu existuje vhodná metóda extrúzie. Zavolajte nám!