Vyberte si svoje miesto:

Štát

Magnetické oblúkové zváranie

Magnetické oblúkové zváranie patrí k metódam tlakového zvárania s magneticky pohybovaným elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére. Pomocou tejto technológie môžete spájať duté profily s hrúbkami stien až 10 milimetrov. Tak možno zvárať napríklad oceľové kĺbové hriadele alebo vlečné ramená a torzné tyče pre nápravu. 


Magnetické oblúkové zváranie: technológia

Magnetické oblúkové zváranie možno rozdeliť na štyri fázy:
  1. Počiatočná fáza: Upnuté konštrukčné diely sa spoja. Následne sa zapne zvárací prúd.
  2. Zapálenie: Zadefinovaný zdvíhací pohyb konštrukčných dielov zapáli elektrický oblúk. Magnetické pole následne spôsobí otáčanie elektrického oblúka.
  3. Prívod tepla: Otáčajúci sa elektrický oblúk zohreje zváraciu plochu. Rotačná rýchlosť a orbitálna dráha elektrického oblúka sú presne riadené, rovnako ako priebeh a množstvo privádzanej energie.
  4. Stláčacia fáza: Stlačením dôjde k spojeniu konštrukčných dielov. Rýchlosť a sila stlačenia sú zadefinované v závislosti od konštrukčného dielu.

Predpokladom pre túto metódu tlakového zvárania je použitie vodivých a taviteľných materiálov a prítomnosť konštrukčných dielov s rúrovitými prierezmi. Hrúbky stien pri magnetickom oblúkovom zváraní sú 0,7 až 10 milimetrov.

Automatizované magnetické oblúkové zváranie

Od čiastočnej automatizácie s lineárnymi osami cez koncepcie s robotmi až po kompletne integrované riešenia  ako zákazník spoločnosti KUKA dostanete balík pre magnetické oblúkové zváranie, ktorý bude dokonale prispôsobený Vašej výrobe. Pri projektovaní nám pomáhajú 3D procesné simulácie. Tak dokážeme včas vykonať optimalizáciu s ohľadom na výrobné postupy,  integráciu robotov a spoluprácu medzi človekom a robotom.

Pritom dbáme aj na energetickú efektivitu a efektivitu využívania zdrojov, čím zlepšujeme aj hospodárnosť Vašej výroby.

Magnetické oblúkové zváranie: výhody

Technológia magnetického oblúkového zvárania prináša najmä tri výhody:

  1. Zníženie nákladov: Pri veľmi krátkych dobách zvárania nie je pri magnetickom oblúkovom zváraní potrebný žiadny prídavný materiál.
  2. Maximálna kvalita zvárania: Technológia sa vyznačuje nízkou mierou deformácií a vysokou reprodukovateľnosťou.
  3. Procesná bezpečnosť: Vďaka dobrému riadeniu procesu a jeho monitorovaniu máte vždy kontrolu.
Radi s Vami prediskutujeme možnosti využitia magnetického oblúkového zvárania vo Vašom podniku. Zavolajte nám a radi Vám poradíme.