Vyberte si svoje miesto:

Štát

Draaitafels

Jednoosový, modulárny okrúhly stôl KP1-MB

Modulárny okrúhly stôl KP1-MB umožňuje jednoduché a flexibilné vytvorenie individuálnych konštrukcií resp. otočných stolov. Je dostupný v zaťaženiach s 2 000, 3 000, 4 000 a 6 000 kilogramov.


Výhody modulárneho okrúhleho stola KP1-MB:

 • Veľký výkon v najmenšom priestore: 
  Dizajn stola KP1-MB je obzvlášť kompaktný. Týmto sa zväčšuje pole pôsobnosti pri vytvorení Vašej špecifickej konštrukcie.

 • Centrálne privádzanie:
  Dutý hriadeľ integrovaný v strede nadstavbovej plošiny umožňuje priestorovo úsporné privádzanie médií. Takto získate viac flexibility pre špecifický účel Vašej aplikácie.

 • Jednoduchá integrácia:
  Štandardizované rozhrania umožňujú rýchle a jednoduché zapojenie do Vašich zariadení resp. výrobných buniek.

 • Jednoduchá preprava:
  Integrované drážky pre vysokozdvižný vozík zabezpečujú jednoduchú prepravu, ako aj nekomplikovanú integráciu do Vašej konštrukcie.

 • Vysoká presnosť:
  Stôl KP1-MB zaručuje vysokú presnosť opakovania polohy konštrukčných dielov a prvkov v hodnote 0,0023°.

 • Krátke doby výrobných taktov:
  Doby otáčania Vašich individuálnych riešení znížte až o 46%. S variantom KP1-MB S spoločnosť KUKA ponúka maximálnu dynamiku pre najkratšie doby taktov, pri dobe otáčania 2,1 sekundy po 180° a 3 000 kilogramov zaťaženia.

Porovnanie údajov a variantov modulárneho okrúhleho stola:

KP1-MB 2000  KP1-MB 3000 S  KP1-MB 4000 KP1-MB 6000
Menovité zaťaženie 2 000 kg 3 000 kg 4 000 kg 6 000 kg
Presnosť opakovania polohy 0,0023° 0,0023° 0,0023° 0,0023°
Oblasť otáčania +/– 185° +/– 185° +/– 185° +/– 185°
Doba otáčania (180°/360°) 3,9 s/6,9 s 2,1 s/3,6 s 3,9 s/6,9 s 4,2 s/8,6 s