Vyberte si svoje miesto:

Štát

Draaitafel

Dvojosový nastavovač polohy KP2-HV

Kompaktný a flexibilne použiteľný KP2-HV umožňuje optimálne opracovanie obrobkov až do 500 kilogramov a zaručuje veľkú voľnosť pri plánovaní zariadenia.


Výhody kompaktného dvojosového nastavovača polohy KP2-HV:

  • Vysoký stupeň flexibility

Vďaka kompaktnému dizajnu a malej inštalačnej ploche možno KP2-HV jednoducho a flexibilne integrovať pri súčasnej úspore miesta.

  • Ľubovoľná montážna poloha

KP2-HV možno namontovať v ľubovoľnej polohe: na podlahe, strope, stene alebo uhle.

  • Optimálna dostupnosť konštrukčného dielu

Veľká oblasť naklápania +/- 135° a úzky obrys stále umožňujú ideálnu polohu a prístupnosť obrobku – napr. pri zváraní, frézovaní alebo lepení.

  • Vysoký stupeň presnosti polohy

S presnosťou opakovania polohy 0,009° na každú os KP2-HV pracuje presne a spoľahlivo.

  • Centrálne privádzanie

KP2-HV umožňuje privádzanie médií v centre upínacej platne, ktoré je veľmi priaznivé pre výrobné procesy.

  • Jednoduché zväčšenie pracovného priestoru

Voliteľné, stohovateľné montážne podstavce, dodávané vo výškach 200 mm a 400 mm, umožňujú individuálne výšky vkladania – pri kompletnom dosiahnutí vyklápacieho uhla.

  •  Vysoký zvárací výkon

Zvárajte až do 500 A pri dobe zapnutia 100 %.

Údaje a varianty nastavovača polohy KP2-HV


KP2-HV500

Menovité zaťaženie

500 kg

Vkladacia výška

500 mm

 Presnosť opakovania polohy osi 1

0,009° 

 Presnosť opakovania polohy osi 2

0,009° 

Oblasť naklápania

+/- 135°

Štandardná oblasť otáčania

Nekonečne

Oblasť otáčania s prívodom energie

+/- 185°

 Doba otáčania osi 1 (180°)

1,9 s 

 Doba otáčania osi 2 (180°/360°)

1,8 s/3,1 s

 Montážna poloha

Podlaha, stena, uhol, strop

 Voliteľné: Menovitý zvárací prúd (100 % ED), nekonečne sa otáčajúci

500 A

 Voliteľné: Menovitý zvárací prúd (60% ED), nekonečne sa otáčajúci

590 A