Vyberte si svoje miesto:

Štát

Draaitafels

Dvoj-osový nastavovač polohy KP2-SV HW

Dvoj-osový nastavovač polohy KP2-SV HW s jednou otočnou a jednou vyklápacou osou zabezpečuje priechodnú ideálnu polohu a prístupnosť obrobkov. Je dostupný v zaťaženiach 1 100, 2 600 a 5 000 kilogramov.


Výhody 2-osového nastavovača polohy KP2-SV HW:

  • Enormná flexibilita:
    Zabezpečenie optimálnej polohy opracovanie a dobrej prístupnosti normálnych a komplexných konštrukčných dielov.
  • Pevná konštrukcia:
    Vysoký stupeň spoľahlivosti pri opracovaní nezávisle od tvaru a veľkosti konštrukčného dielu.
  • Integrovaný dutý hriadeľ:
    Nastavovač polohy disponuje integrovaným dutým hriadeľom pre zjednodušené privádzanie médií a pre jednoduchú integráciu.
  • Vysoký stupeň presnosti: 
    Vďaka otočnej a výkyvnej osi 2-osový nastavovač polohy KP2-SV HW zaručuje presné nastavenie polohy aj v prípade veľkých a ťažkých konštrukčných dielov.
  • Vysoký zvárací výkon:
    Zvárajte až do 1000 A pri dobe zapnutia 100 %.

Údaje a varianty nastavovača polohy KP2-SV HW:

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
Menovité zaťaženie 1 100 kg 2 600 kg 5 000 kg
Oblasť otáčania ± 185° ± 185° ± 185°
Výkyvná oblasť ± 185° ± 185° ± 185°
Rýchlosť otáčania 90 °/s 50 °/s 17 °/s
Výkyvná rýchlosť 17 °/s 15°/s 8 °/s
Presnosť opakovania ± 0,2 mm 
r = 400 mm
± 0,35 mm 
r = 600 mm
± 0,35 mm 
r = 600 mm
Vkladacia výška 700 mm 700 mm
1 334 mm
Polomer nástroja 1 050 mm 1 250 mm 2 200 mm
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd 
(100 % ED) 
500 A/1 000 A 500 A/1 000 A
500 A/1 000 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(60 % ED)
590 A/1 180 A 590 A/1 180 A
590 A/1 180 A