Vyberte si svoje miesto:

Štát

Draaitafels

Trojosový nastavovač polohy KP3-H2H

Trojosový nastavovač polohy KP3-H2H s dvomi obrábacími stanicami ponúka najvyššiu flexibilitu ohľadom zaťažení, polomerov nástrojov a vzdialeností upínacích platní. Je dostupný so zaťaženiami 500, 750 a 1 000 kilogramov a umožňuje opracovanie obrobkov v najužších priestoroch.


Prednosti trojosového nastavovača polohy KP3-H2H:

 • Maximálna flexibilita:
  V súlade s Vašimi individuálnymi požiadavky si pre KP3-H2H môžete zvoliť rôzne polomery nástrojov a vzdialenosti upínacích platní.
 • Kompaktná konštrukcia:
  Dizajn 3-osového nastavovača KP3-H2H je koncipovaný na čo najmenšie vonkajšie rozmery a priestorovo úsporné dimenzie.
 • Veľké vzdialenosti upínacích platní: 
  3-osové nastavovače polohy KP3-H2H dodávame so vzdialenosťami upínacích platní až do 4 400 mm. Toto umožňuje obzvlášť priestorovo úsporné opracovanie dlhých konštrukčných dielov.
 • Nekonečne sa otáčajúci: 
  Vďaka svojim nekonečne sa otáčajúcim upínacím platniam umožňujú nastavovače polohy KP3-H2H optimálne opracovanie obrobkov a nastavovanie polohy v každej polohe osi.
 • Jednoduchá integrácia:
  Vyrovnanie dĺžky +/- 5mm integrované do oporného ložiska umožňuje vyrovnanie tolerancií držiaka nástrojov. 
 • Vysoký zvárací výkon:
  Zvárajte až do 1000 A pri dobe zapnutia 100 %.

Porovnanie údajov a variantov nastavovača polohy:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Menovité zaťaženie na každej strane 500 kg 750 kg 1 000 kg
Polomer nástroja  600 mm 600/700/800 mm 
600/700/800 mm 
Vzdialenosť upínacích platní
(v krokoch po 400 mm)
1 600 až
4 400 mm
2 000 až
4 400 mm
2 000 až
4 400 mm
Presnosť opakovania polohy <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Oblasť otáčania osi 1 –185°/5° –185°/5°
–185°/5°
Oblasť otáčania osi 2/3
s prívodom energie
+/-185° +/-185° +/-185°
Oblasť otáčania osi 2/3
bez prívodu energie
nekonečne nekonečne nekonečne
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(100 % ED), nekonečne sa otáčajúci
500 A/1 000 A  500 A/1 000 A 500 A/1 000 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(60 % ED), nekonečne sa otáčajúci
590 A/1 180 A
590 A/1 180 A
590 A/1 180 A