Vyberte si svoje miesto:

Štát

Draaitafels

Trojosový nastavovač polohy KP3-V2MD

Modulárny trojosový nastavovač polohy KP3-V2MD slúži na individuálne vytvorenie prvkov na upevnenie obrobku. Jeho zaťaženie je 2 000 kilogramov na pracovnú stanicu. 


Prednosti trojosového nastavovača polohy KP3-V2MD:

 • Modulárna jednotka:
  Integrovaná modulárna jednotka umožňuje vytvorenie individuálneho nastavovača polohy s 2 stanicami.
 • Jednoduchá preprava:
  Integrované drážky pre vysokozdvižný vozík zabezpečujú jednoduchú prepravu, ako aj nekomplikovanú integráciu do Vašej konštrukcie.
 • Pevná konštrukcia:
  KP3-V2MD má obzvlášť pevnú konštrukciu, ktorá umožňuje s vysokou presnosťou nastaviť do polohy aj veľmi ťažké držiaky nástrojov a konštrukčné diely.
 • Duté hriadele v obidvoch upínacích platniach:
  Médiá sa môžu jednoducho a flexibilne privádzať cez duté hriadele integrované do obidvoch upínacích platní.

Údaje a varianty nastavovača polohy KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
menovité zaťaženie, na každej strane 2 000 kg
Presnosť opakovania polohy <±0,03 mm
Oblasť otáčania osi 1 +/-185°
Oblasť otáčania osi 2/3
s prívodom energie
+/-185°
Oblasť otáčania osi 2/3
bez prívodu energie
nekonečne
Doba otáčania osi 1 (180°/360°) 3,9 s/6,7 s
Doba otáčania osi 2/3 (180°/360°) 3,3 s/5,8 s
Max. vkladacia výška
880 mm