Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.RoboSpin

 Aplikačný softvér KUKA.RoboSpin je softvérové rozšírenie pre softvér KUKA.ServoGun, ktorý umožňuje bodové zváranie hliníkových spojov. Aplikačným softvérom sa počas zvárania vykonáva otočný pohyb okolo TCP (Tool Center Point). Zabráni sa prilepovaniu podložiek k plechu a tým aj lepšej kvalite zvaru a zaručuje dlhšiu životnosť podložiek.


S aplikačným softvérom KUKA.RoboSpin máte dokonalé rozšírenie pre technologický balík KUKA.ServoGun. So softvérom KUKA.RoboSpin môžete stanoviť otočný uhol a procesný čas ľubovoľne číselne alebo naučením. Riadiaca jednotka z neho vypočíta potrebnú rýchlosť otáčania. Pomocou toho sa dá robot počas zvárania otáčať okolo stredového bodu nástroja.

Týmto otočným pohybom sa spresní zváranie. Vďaka tomuto procesu patentovanému spoločnosťou KUKA sa eliminuje aj typický lepiaci efekt na podložke pri bodovom zváraní hliníka – čo na jednej strane povedie ku kratším dobám na odstránenie nedostatkov frézovaním a na druhej strane k menšiemu opotrebovávaniu podložiek.

Vaše výhody s KUKA.RoboSpin

Vyššia kvalita zvárania

Keďže je podložka zabudovaná v procese, zvyšuje sa kvalita zvárania. Okrem toho sa vďaka KUKA.RoboSpin dajú ľahko obrábať aj ťažko zvárateľné spoje plechov a ich povrchové úpravy.

Účinnejšie použitie

Podložka je vylepšeným procesom zvárania chránená pred opotrebovaním a má preto dlhšiu životnosť.