Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA iiQoT – s priemyselným IoT k transparentnejšej a efektívnejšej flotile robotov

Či už Condition Monitoring, Asset Management alebo Predictive Maintenance – s KUKA iiQoT zvýšite prevádzkovú dobu vašich robotov. Nástroj slúži ako pomôcka na používanie vo vlastnej réžii, ktorá vám poskytuje ľahko dostupné informácie o vašej flotile robotov a pomáha vám pri rýchlom odstraňovaní chýb. iiQoT navyše ponúka spojenie s naším zákazníckym servisom, aby ste mohli v prípade potreby vždy rýchlo dostať pomoc od našich expertov.


Maximálna podpora vašich výrobných aktivít

Pomocou softvéru Industrial IoT od spoločnosti KUKA založenom na priemyselnom internete vecí sa minimalizujú prestoje strojov a maximalizuje sa prevádzková doba. To je možné tým, že rôzne moduly, ako napríklad Asset-Management, monitorovanie stavu alebo Predictive Maintenance, sú optimálne prepojené v systéme IIoT.

 • Presná analýza chýb a efektívne odstraňovanie chýb

  Rýchlejšia detekcia porúch a poskytovanie údajov na analýzu.
 • Plánovanie údržby naprieč celou flotilou

  Efektívnejšie plánovanie údržby naprieč celou flotilou robotov.
 • Minimalizácia neplánovaných prestojov

  Premena neplánovaných prestojov na plánované vďaka prediktívnej údržbe.
 • Jednoduché spojenie so zákazníckym servisom KUKA

  Rýchle odstraňovanie chýb: Odoslanie diagnostického súboru robota 3 kliknutiami.

Bezpečnosť a transparentnosť – IIoT vo vašich výrobných halách

Systém Condition Monitoring KUKA iiQoT sa vyznačuje modulárnou softvérovou architektúrou. Na platforme IIoT sú uložené jednotlivé moduly plniace funkcie od monitorovanie stavu až po prediktívnu údržbu, ktoré je možné kedykoľvek individualizovať podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Údaje flotily robotov sú po bezpečnom pripojení cez Edge Gateway uložené v cloude KUKA a môžete ich odkiaľkoľvek vidieť len vy. 

 • Asset Manager

  Monitorovanie statických a dynamických premenných robotického systému KUKA (verzie softvéru, premenné robota). Toto monitorovanie stavu možno použiť proaktívne alebo aj reaktívne na analýzu chýb a tým pádom na odkrytie jasných možností zlepšenia. 

 • Notifications & Alarms

  Stanovovanie vlastných pravidiel pre správy o udalostiach a prekročeniach limitov, hlásenia a premenné. Vďaka tomu má používateľ prostredníctvom Condition Monitoring automatizovaný dôkaz, aby mohol v kritických procesných krokoch odhaliť zdroje porúch a vylepšeniami mohol minimalizovať dlhodobé časové straty vo výrobe. 

 • Bezpečný cloud

  S Microsoft Azure vsádza spoločnosť KUKA na bezpečnú cloudovú službu pre svoj systém Condition Monitoring:

  • Zaručená bezpečnosť vďaka najvyšším štandardom súladu s bezpečnosťou IT od spoločnosti Microsoft. Microsoft Azure ponúka absolútnu bezpečnosť a najvyššie štandardy certifikované nezávislými orgánmi.
 • Bezpečné spojenie medzi flotilou robotov a priemyselným IoT

  Spojenie medzi Edge Gateway a KUKA Cloud je dobre chránené:

  • Komunikácia len prostredníctvom bezpečných štandardov (SSO, SSL, SSH, TPM)
  • End-to-End prenos dát, nie je nutné prechádzať cez žiadny dátový uzol
  • Komunikácia len prostredníctvom bezpečných štandardných portov IANA (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
 • Bezpečnosť na Edge Gateway

  Ako brána medzi robotmi vo výrobnej hale a pripojením ku cloudu sa používa Edge Gateway. Bezpečnosť v tomto uzle je dôležitá a je zaručená viacerými faktormi:

  • Gateway má mechanizmus firewallu
  • Dodatočne nainštalovaný IT firewall zákazníka
  • Jednostranné pripojenie od brány ku cloudu = žiadne prijímanie žiadostí o pripojenie zvonka 
 • Fyzické spojenie s robotom

  Na prenos údajov je potrebné pripojenie ku KUKA Line Interface (KLI) alebo alternatívne ku KUKA Optional Network Interface (KONI). Výhoda KONI spočíva v tom, že navyše umožňuje jasné oddelenie siete a rieši problém viacnásobne obsadených IP adries. 

  Všetky roboty KUKA s operačným systémom KSS 8.3 (alebo vyšším) sú okamžite pripravené pre iiQoT. 

 • Changelog

  Preukázanie zmien na robotickom systéme a programoch robota počas zadefinovaného obdobia. Pomocou týchto údajov je možné v prípade poruchy spätne vysledovať posledné vplyvy na systém. To urýchľuje analýzu príčin pri zastavení robota vo výrobe.

 • Fault Diagnosis

  Prenos diagnostických súborov KUKA priamo z iiQoT do spoločnosti KUKA pomocou len 3 kliknutí. Používateľ profituje z efektívnej úspory vlastného pracovného času tým, že nie je nutné fyzický zakúpiť súbor (od kancelárie až po riadenie robota) a rovnako tak nie je potrebné zapracovanie/vysvetlenie pre nových pracovníkov.

 • Backup Manager

  Zálohujte údaje aktuálneho pracovného projektu manuálne v cloude.
 • Efficiency Monitoring

  Vizualizácia priebehu programu robota z hľadiska doby cyklu a spotreby energie: Vďaka tomu je možné rozpoznať problémy týkajúce sa doby cyklu, spotreby energie alebo účinky zmien programu.

Basic a Advanced: dve verzie IIoT pre vyššiu produktivitu a efektivitu

S verziou KUKA iiQoT.Basic môžete využívať výhody riešenia IoT pre monitorovanie robotov: Ľubovoľný počet robotov, žiadne časové obmedzenie. Prostredníctvom my.KUKA môžete celú flotilu robotov sami spojiť s cloudom IIoT – bez implementácie ďalších snímačov alebo konštrukčných dielov. Nevznikajú už žiadne dodatočné náklady, spojené napríklad s nákupom licencií. 

S platenou prémiovou verziou KUKA iiQoT.Advanced vám okrem základných funkcií ponúkame ďalšie aplikácie, ktoré vám umožňujú ešte presnejšie plánovanie servisných a údržbových prác, vyhnutie sa výpadkom, optimalizáciu výrobných cyklov a meranie spotreby energie.

KUKA iiQoT.Advanced bude v plnej miere dostupné od jesene 2023. Za určitých podmienok môžu zákazníci vopred otestovať rôzne moduly. Kontaktujte nás, ak o tejto téme chcete zistiť viac.

Spustiť teraz KUKA iiQoT.Basic

Nainštalujte si teraz iiQoT.Basic a využite bezplatné základné funkcie na efektívne spravovanie vašej flotily robotov v IIoT. Nevznikajú žiadne ďalšie poplatky.

Príklad: Potenciál úspory v oblasti analýzy chýb

Chcete zistiť, aký vplyv by mohol mať Condition Monitoring s IIoT na vašu výrobu? Otestujte efektívnu analýzu chýb pomocou kalkulačky úspor. Na tento účel zadajte priemerné hodnoty strojov vo vašej výrobe založenej na robotoch. Vychádzajte pritom z reálneho výrobného prostredia, v ktorom sa má používať KUKA iiQoT. 

Kalkulačka úspor, podoblasť KUKA iiQoT - analýza chýb
Rozpoznanie chyby:
Prenos diagnostického súboru do spoločnosti KUKA:
Zistenie príčiny chyby na robote:
Najkratšia časová rezerva vo výrobnom procese:
Neplánované zastavenia robota za rok:
Náklady spojené s výpadkami výroby za hodinu:

Výsledok

Výsledok je založený na možnom znížení počtu neplánovaných prestojov robota použitím analýzy chýb KUKA iiQoT. Limity zadaní a priemerné hodnoty sa vzťahujú na skúsenosti vo výrobnom odvetví. Všetky úspory sú vypočítané s obsahom bezplatného rozsahu produktu KUKA iiQoT. Všetky výsledky sa vzťahujú na kompletnú flotilu robotov (nie na konkrétne roboty).
0 Minút za rok
Úspora času pre zamestnancov
0 Minút za rok
Časová úspora pri výpadkoch výroby
0 € za rok
Úspora nákladov pri výpadkoch výroby

Poznámka:

 • Viac časových úspor – Ďalšia časová úspora pre zamestnancov pri všetkých analýzach chýb na robote KUKA.

 • Kratšie časové rezervy – Existujúce úspory výrobných výpadkov v momente, keď nie je dosiahnutá uvedená časová rezerva. 

 

Ďalšie výhody:

 • Pomôcka na používanie vo vlastnej réžii – Lepšie pochopenie robota KUKA a priebehu procesu vďaka transparentnosti iiQoT.

 • Jednoduché spojenie so zákazníckym servisom KUKA – Prenos diagnostických súborov robota do spoločnosti KUKA tromi kliknutiami.

 • Rýchle pochopenie – Rýchle vysvetlenie vďaka intuitívnej ovládacej ploche a možnostiam nastavenia.

 

DÔLEŽITÉ: Kalkulačka úspor KUKA iiQoT slúži ako hrubé usmernenie pre vplyv na automatizáciu založenú na robotoch. Všetky výpočty sú založené na predpokladoch vyplývajúcich zo skúseností aktuálnych zákazníkov, takže všetky údaje sú bez záruky. Presné úspory je nutné podrobne zmerať a vypočítať so zákazníkmi.

Silné stránky cloudového riešenia IIoT


Vašu bezpečnosť garantujeme pomocou nasledujúcich opatrení:

 • End-to-End spojenie medzi zákazníckou bránou a tenantom zákazníka
 • Používanie najnovších bezpečnostných certifikátov Microsoft Azure
 • Whitelisting vášho existujúceho firewallu alebo použitie dodatočného VPN tunela

Profitujte z nasledujúcich výhod:

 • Monitorovanie neobmedzeného počtu robotov KUKA
 • Žiadne poplatky vyžadované spoločnosťou KUKA (pri výbere virtuálnej brány Edge)
 • Zoskupenie všetkých vašich globálne pôsobiacich robotov KUKA na jednej platforme

Systémové predpoklady pre aplikáciu IIoT

Pre pripojenie vašich robotov k iiQoT.Basic alebo iiQoT.Advanced potrebujete účet My.KUKA a musíte spĺňať nasledujúce predpoklady:

 • Predpoklady týkajúce sa robota

  Technické vybavenie robotov

  • Operačný systém KSS 8.3 (alebo vyšší)
  • Vopred nainštalovaný bezplatný technologický balík KUKA.DeviceConnector (2.1.10 alebo vyšší)
 • IT infraštruktúra zákazníka

  sieťového pripojenia

  • Prístup na internet
  • Prístup KLI (riadiace rozhranie KUKA) alebo KONI (voliteľné sieťové rozhranie KUKA)
 • Tenant KUKA iiQoT

  Tenant zákazníka

  • Vlastný tenant zákazníka
  • Zákazník má administratívne práva
  • Spoločnosť KUKA znáša za zákazníka všetky náklady spojené s cloudhostingom
 • Cloudová brána

  Dve možnosti cloudovej brány

  • Inštalácia virtuálnej brány
  • Zakúpenie "KUKA Connectivity Box Typ A V2" a "licencie iiQoT" a inštalácia fyzickej brány