Vyberte si svoje miesto:

Štát

Systémový softvér KUKA

Systémový softvér KUKA je centrom celého riadenia. Ako operačný systém obsahuje všetky kľúčové prvky na ovládanie robota. Patria tu napríklad správa údajov a používateľov, plánovanie dráhy alebo manažment vstupov a výstupov. Takisto sú integrované rozšírené funkcie programovania: Využite príslušný Engineering Suite KUKA.WorkVisual ako univerzálne programovacie prostredie, na projektovanie buniek alebo ako Shop Floor Unit a pokryte tým všetky oblasti životného cyklu programu.

Špeciálne pre robotov s ľahkou konštrukciou, ako napríklad KUKA LBR iiwa, ako aj produktovú paletu KUKA Mobility vám prostredníctvom KUKA Sunrise.OS ponúkame aj systémový softvér na plánovanie inovatívnych robotických aplikácií.