Vyberte si svoje miesto:

Štát

Väčší dosah s podestami robotov KS

Podesty robotov zvyšujú pracovný priestor robotov podľa potreby o 0,2 až po 2,50 metra – a tým sa postarajú o optimálnu dostupnosť v rôznych výrobných oblastiach. 


Podesty robotov KS sú ideálnym doplnením pre každého robota od KR 16 až po KUKA robota na vysoké zaťaženie KR 500. Dajú sa používať na každom podklade.
Takisto rozumné ako užitočné sú naše podesty robotov KS aj v iných oblastiach, napríklad pri 
KUKA Coaster v zábavnom priemysle.

Prednosti podesty robota KS

Podesty robotov sa vyznačujú predovšetkým týmito prednosťami:

  • Bezpečný základ: Podesty robotov KS sú prepočítané podľa metódy konečných prvkov – Finite-Elemente-Methode (FEM), a tým podľa DIN ISO schválené pre naše roboty.
  • Žiaden rušivý obrys: nízke priestorové obmedzenie vďaka valcovitej konštrukcii