Vyberte si svoje miesto:

Štát

Čisté lepiace dýzy vďaka KS Nozzle Cleaner

S KS Nozzle Cleaner docielite vždy stabilnú kvalitu šva pri vašej výrobe vozidiel. Čistič dýz KUKA spoľahlivo odstráni zvyšky lepidla z lepiacej dýzy, a tým sa dlhodobo postará o čisté aplikačné dýzy a bezchybné procesy lepenia.


KS Nozzle Cleaner preberá pri automatizovaných procesoch lepenia pri výrobe karosérií dôležitú funkciu: Pri utesňovaní dielov vozidiel ako dverné rámy alebo zadné kapoty sa musia dýzy čistiť cyklicky. Ak sú dýzy znečistené, môže to viesť k zmene procesu striekania alebo dokonca aj upchatiu dýz. Pravidelným čistením dýz pomocou KS Nozzle Cleaner zabezpečíte stabilnú kvalitu šva.  

Takto funguje KS Nozzle Cleaner

KS Nozzle Cleaner sa skladá v podstate zo základného podstavca, čistiacich dýz a zbernej nádoby na zvyšky lepidla. Je dostupný vo variante Mini s maximálne tromi dýzami alebo vo variante Maxi s maximálne šiestimi dýzami. Možnú sú aj ďalšie vyhotovenia, respektíve doplnkové možnosti. 

  • Východisková situácia: V automatizovanom zariadení pri výrobe karosérií lepí robot kontinuálne diely montované na vozidlo.
  • Po určitom počte striekacích procesov prichádza do hry KS Nozzle Cleaner: Robot privádza lepiacu dýzu do polohy čistenia Nozzle Cleaner.
  • KS Nozzle Cleaner odfukuje nečistoty na dýze prostredníctvom stlačeného vzduchu.
  • Voliteľne sa prostredníctvom KS TCP Check kontroluje presnosť a geometria striekacej dýzy. Pri dlhších prestojoch môže robot vykonať aj striekací šev na striekacom stole, aby bola zabezpečená kvalita.
  • Následne začne robot znova proces lepenia na vozidle.
Detailne: pohľad na KS Nozzle Cleaner 

Výhody KS Nozzle Cleaner

  • Reprodukovateľnosť: Vďaka čisteniu a možnému zabezpečeniu kvality dosiahnete konštantné kvality švov.
  • Rýchle: Naše prednastavené dýzy sa dajú vo veľmi krátkom čase integrovať do vášho procesu.
  • Prenosné: Prostredníctvom nóniusov sa dajú nastavenia vášho Nozzle Cleaner takisto jednoducho preniesť na ďalší.