Vyberte si svoje miesto:

Štát

KS TurnFlex: Švih vo výrobe karosérií

Vďaka KS TurnFlex sú vaše výrobné procesy flexibilnejšie a výrazne efektívnejšie. Vďaka jeho otočnému stolu môžete použiť až štyri geonástroje. Vďaka tomu obrábate v najkratšom možnom čase bočné steny a spodné diely rôznych modelov automobilov na jednej centrálnej stanici.


KS TurnFlex umožňuje pre výrobné zariadenia vo výrobe karosérií rýchlejšie procesy a vysokú typovú flexibilitu. V podstate sa skladá z otočného stola, ktorý funguje ako zásobník až pre štyri nástroje, a následnej pracovnej stanice. Na tomto voľnej stojacom „pracovnom stole“ vykonávajú procesné roboty spájacie práce.

Takto funguje KS TurnFlex

 • Východisková poloha KS TurnFlex je otočný stôl s miestom až pre štyri geonástroje na samostatných vozíkoch. 
 • Nástroj sa nachádza na KS TurnFlex. Prvý robot ho osadzuje konštrukčným dielom. 
 • Osadený nástroj sa presúva prostredníctvom systému koľajníc do obrábacej stanice na osadenie geometrických bodov. 
 • Následne druhý robot odoberie konštrukčný diel na ďalšie obrábanie nad nástrojom. 
 • Súčasne sa prázdny nástrojový vozík spätne prepraví k otočnému stolu a znova sa naloží konštrukčnými dielmi.
 • Po dokončení bodov Respot sa obrábaný konštrukčný diel odloží. Vďaka tomuto paralelnému procesu je možné, začať ďalší takt bez časovej straty.
   
Procesy KS TurnFlex v schematickom zobrazení

Výhody KS TurnFlex

 • Výhodná obsluha: geonástroje sú dobre prístupné a dajú sa podľa potreby jednoducho vymeniť.
 • Zameraný na budúcnosť: nekomplikovaná výmena nástrojov s cieľom výroby nových modelov 
 • Rýchlosť: súčasné zváranie a výmena nástrojov znižujú časy prestojov na minimum.