Vyberte si svoje miesto:

Štát

Engineering: Experti na Vaši automatizovanou výrobu

Společnost KUKA jako expert na automatizaci výroby nabízí vysoce efektivní řešení díky dlouhodobým zkušenostem z oblasti integrace a komplexních inženýrských služeb. KUKA znamená engineering zaměřený na čas a rozpočet s krátkými vývojovými fázemi.


Vstupte již dnes do Vašeho závodu zítřka

Vstupte již dnes do Vaší výroby zítřka. Vaše produkty a zařízení zobrazujeme trojrozměrně a vyvíjíme průběžné procesní řetězce. Virtuální uvedení do provozu umožňuje přenést díl z reálného uvádění do provozu do digitálního světa modelů. KUKA tím pokládá základní kámen pro plynulou integraci všech součástí zařízení.

Jednoduché ovládání komplexních linek

Díky inteligentnímu ovládání komplexních linek a precizní kontrole určujících procesních parametrů KUKA umožňuje vysoce efektivní řešení automatizace výroby. Vzájemně perfektně sladěný software systémových součástí – od robota po kompletní linku – je pro inženýrská řešení KUKA směrodatný. Náš engineering nám umožňuje efektivní správu dat, jejich výměnu a modulární integraci na průběžné a neutrální platformě. KUKA umožňuje snadné programování a uživatelsky komfortní obsluhu.

Bezvadná výroba díky inteligentní senzorice

Vaše výrobní procesy monitorují optické systémy a senzorické technologie. Inteligentní kamerové systémy přitom kontrolují umístění Vašich obrobků kvůli vyrovnání tolerancí poloh již před dalším zpracováním. Jako experti na Vaši automatizovanou výrobu integrujeme vhodná senzorová řešení a zamezujeme tak chybám při výrobě.
Senzorika KUKA Systems Engineering

Efektívny tok materiálu vďaka inžinierstvu KUKA

Tok materiálu a logistika je v popředí již při koncepci vhodných layoutů zařízení. Na základě struktury Vaší haly vyvíjíme efektivní logistické a personální koncepty. Dále provádíme kontroly dostupnosti a přístupnosti a integrujeme transportní systémy mezi jednotlivými stanicemi.

Nezávislý a procesně neutrální

Procesní a technologické poradenství KUKA je nestranné a neutrální s ohledem n avýběr vhodného procesu. Protože pro nás je důležitý jen výsledek: vhodné inženýrské řešení pro Vaši výrobu.

Zajištění investic díky Virtual Engineering

Díky virtuálnímu uvedení do provozu se podstatně zkracuje doba vývoje a zamezuje se prostojům a výpadkům výroby. Při zohlednění Vašich zdrojů a rámcových stavebních podmínek nejdříve vytvoříme virtuální a trojrozměrný model Vašich zařízení a produktů. Vedle strojních konstrukcí jsou zakreslovány i instalační dráhy, elektrické zdroje možné kolizní kontury pro zajištění optimálního konceptu robotického odebírání a bezpečnostního konceptu Vaší výroby. 

Následně je integrujeme do průběžného procesního řetězce a simulujeme tok materiálu v reálném čase. Virtuální engineering umožňuje virtuální řízení toku materiálu, jeho testování, verifikaci a optimalizaci.

Výhody virtuálního uvedení do provozu

Virtuální uvedení do provozu přenáší převážnou část reálného uvádění do provozu do digitálního světa modelů. Výhody virtuálního uvedení do provozu jsou zřetelnější speciálně při integraci nových součástí v souhře s již existujícími zařízeními: Zamezení delších odstávek a výpadků výroby.

Virtuální uvedení do provozu u firmy KUKA

Průběžný výrobní řetězec

Pro plynulou integraci systémových součástí různých výrobců je určující jejich optimální vzájemná souhra. Díky virtuálnímu uvedení do provozu a KUKA TechCenter vytváříme téměř skutečné pokusy a poskytujeme bezriziková a spolehlivá data. Virtuální uvedení do provozu tím pokládá základní kámen pro plynulou integraci a průběžný výrobní řetězec.