Vyberte si svoje miesto:

Štát

Výroba karosérií: perfektné telo

Spoločnosť KUKA dokáže vyrobiť automobilové karosérie v každom možnom variante. Od najmenšej klapky až po kompletnú hrubú montáž, od plnoautomatickej až po poloautomatickú výrobu. 


Hospodárna výroba automobilových karosérií vo vysokej kvalite? V tomto nás nikto nepredstihne. Od 50-tych rokov 20. storočia sme kontaktnou osobou mnohých veľkých značiek a stredných, ako aj malých výrobcov v automobilovom priemysle. Už vtedy sa veľa zákazníkov spoliehalo na naše know-how pre kompletné zváranie karosérií. Našim zariadením na viacbodové zváranie ako predchodcom robotických aplikácií sme stanovili nové štandardy.

Odvtedy sme vždy ďalej zdokonaľovali umenie výroby karosérií. Dnes sa zákazníci na celom svete spoliehajú na naše flexibilné technologické balíky, ktoré sa môžu optimálne prispôsobiť špecifickým požiadavkám jednotlivých úloh: pre automatizované výrobné systémy a výrobné systémy s možnosťou rozšírenia, až po individuálne nakonfigurované výrobné bunky.

Energetická účinnosť vo výrobe karosérií

Spoločnosť KUKA spolupracuje s partnermi z priemyslu na riešeniach, pomocou ktorých je možná systematická úspora energií vo výrobnom procese – napríklad minimalizáciou spotreby energií počas prestojov.

Vylepšenia robotov v klasickej výrobe karosérií už dnes vedú k výrobe s efektívnym využívaním zdrojov. Napríklad nízka vlastná hmotnosť, optimalizované plánovanie dráhy a energeticky účinné motory zabezpečujú prevádzku systému s optimalizovanou spotrebou počas celej životnosti. V súhrne to znamená menej prúdu a tým aj menej emisií CO2.

Naše simulačné nástroje okrem toho umožňujú virtuálne nastavenie spotreby výrobných zariadení. Vďaka tomu môžeme svojim zákazníkom ponúknuť udržateľné, alternatívne koncepcie.

Výroba karosérií: Podklad

Podklad tvorí základnú štruktúru pre všetky montážne diely, ako motor alebo podvozok. Spoločnosť KUKA ponúka špeciálne riešenia pre všetky hlavné a podriadené skupiny: Podlaha vpredu, podlaha uprostred, podlaha vzadu, kompletný podvozok.

Technológie: prevažne bodové zváranie, ako aj lepenie.

Výroba karosérií: Usporiadanie

Pri zmontovaní karosérie je veľmi dôležitá technológia spájania. Spoločnosť KUKA ako nikto iný pozná proces a prednosti jednotlivých technológií. Vďaka tomu je možné vykonávať montáž najvyššej kvality.

Technológie: prevažne bodové zváranie, lepenie a laserové spájkovanie

Výroba karosérií: Namontované diely

Dvere, kapoty, blatníky alebo zadné dvere sú viditeľné namontované diely (Class A), ktorých sa konečný zákazník dokonca dotýka. Z tohto dôvodu sú tieto najnáročnejšími prvkami z hľadiska kvality. Spoločnosť KUKA príslušnými riešeniami zabezpečuje kvalitné spracovanie.

Technológie: prevažne bodové zváranie, falcovanie, ako aj náročné laserové spájacie techniky

Špeciálne prvky zariadenia pri výrobe karosérií

Chcete zostať čo najviac flexibilní? Chcete vyrábať mnoho modelov na jednej výrobnej linke? A to pri zachovaní čo najvyššieho stupňa kvality? Ponúkame Vám vhodné prvky zariadenia pre Vaše výrobné prostredie:

  • KS Framer: Pri technológii Body-Framing sa strecha a bočné steny spájajú s podvozkom. Táto geometrická stanica má rozhodujúci význam, pretože tu sa definuje konečný tvar vozidla. KUKA KS Framer môže vyrábať až šesť rôznych modelov – rozhodujúci zásadný charakteristický znak.
  • KS PULSE: Pomocou flexibilného prepravného systému je možné jednotlivé diely vozidla prepravovať cez jednotlivé pracovné stanice. To umožňuje výrobu až štyroch rôznych karosérií na jednom zariadení.
  • Technológia falcovania: V prípade viditeľných dielov, ako sú dvere a namontované diely, je čisté spracovanie obzvlášť dôležité. Spoločnosť KUKA má pre rolovacie falcovanie karosérií vlastné koncepcie a aplikácie, ktoré sú dimenzované na špeciálnu flexibilitu. Patria sem falcovacie systémy pre falcovanie posuvných striech alebo podbehu kolies.
  • Hrubá montáž v systéme Matrix: Najflexibilnejšie riešenie vo výrobe karosérií, pri ktorom je proces spájania oddelený od prípravy konštrukčného dielu. Pomocou tohto kompletného systému je možné vyrábať nekonečný počet rôznych variantov karosérií.
Optimalizujte svoju výrobu. Zavolajte nám a my Vám s radosťou poradíme.