Vyberte si svoje miesto:

Štát

Schweißanlage von KUKA Systems bei Gestamp

Plnoautomatické zariadenie na zváranie v ochrannej atmosfére od KUKA Systems pre spoločnosť Gestamp

Pre výrobný závod VW v Hannoveri vyrába špecialista na tvarovanie a podvozky, spoločnosť Gestamp rebrinové rámy. V bielefeldskom výrobnom závode Gestamp sa stará okrem iného plnoautomatické zariadenie na zváranie v ochrannej atmosfére od spoločnosti KUKA Systems o najvyššiu kvalitu, osvedčenú procesnú bezpečnosť a vysoký výkon na základe malého nasadenia robotníka.


Východisková situácia

VW Amarok je celosvetovo obľúbený. Významnú rolu pri bezpečných jazdách mimo ciest hrá rebrinový rám. Je to jadrový diel medzi karosériou a podvozkom a garantuje nevyhnutnú stabilitu. Doteraz nechala spoločnosť Volkswagen AG Nutzfahrzeuge vyrábať rámy prevažne manuálne v spoločnosti Gestamp v Argentíne, ktorá ju sprevádza na trhu. Aby splnila rastúce dopyty pri súčasne vysokej kvalite produktu, prevzala v júni 2014 spoločnosť Gestamp Umformtechnik Bielefeld plnoautomatickú výrobu rebrinového rámu pre výrobu VW v Hannoveri, ktorá pokrýva európsky trh a susedné trhy.

Úloha

Hotový rebrinový rám Amarok váži 230 kilogramov, je takmer päť metrov dlhý a skoro jeden a pol metra široký – a tým je to najväčší diel, ktorý bol kedy vyrobený vo výrobnom závode spoločnosti Gestamp v Bielefelde. Nato je potrebné zmontovať výrazne viac ako 200 jednotlivých dielov z ocele.

Zvláštnu výzvu predstavovalo okrem plánovania z dôvodu veľmi tesného požadovaného termínu aj priestorové obmedzenie. Na celkovej ploche maximálne 3 000 štvorcových metrov platí, že sa každý kus plochy musí optimálne využiť na výrobu a logistiku.

 
Optimálne využitie celkovej plochy na výrobu a logistiku. (Zdroj: KUKA Sytems GmbH)

Riešenie

Na 14 rozsiahlo štandardizovaných zváracích staniciach s vždy jedným miestom pre vkladanie konštrukčného dielu a dvoma prípravkami sa vyrábajú podskupiny rebrinového rámu – pozdĺžne nosníky, priečne nosníky a nadstavbové diely. Všetky konštrukčné diely sa pritom uvádzajú do ergonomicky, resp. procesno-technicky najvýhodnejšej polohy pomocou polohovačov s dvojitým otáčaním KUKA, takže robotník resp. robot môže kedykoľvek optimálne siahnuť po konštrukčných dieloch. Hotové pozdĺžne a priečne nosníky sú potom plnoautomaticky prevzaté linkovými portálmi. 
So štandardizovanými zváracími stanicami sa vyrábajú podskupiny rebrinového rámu. (Zdroj: KUKA Systems GmbH)
Arc welding from KUKA Systems at Gestamp - Ladder Frame Production

Experti KUKA skombinovali profesionálny manažment projektov s kreatívnymi riešeniami – pre nás optimálna voľba. Všetky dohodnuté opatrenia boli plynulo a dôsledne realizované.

Harald Becker, celkový projektový manažér pre výrobu Amarok v spoločnosti Gestamp
Know-how o zariadeniach od spoločnosti KUKA Systems pre najvyššiu kvalitu, osvedčenú procesnú bezpečnosť a vysoký výkon

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.