เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Mens-robot-samenwerking

การทำงานร่วมกันระหว่างคนกับหุ่นยนต์: ยินดีต้อนรับ – หุ่นยนต์เพื่อนร่วมงาน!

ในปัจจุบัน มนุษย์และหุ่นยนต์จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง หุ่นยนต์จะช่วยเหลือและลดภาระให้พนักงาน ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานระบบอัตโนมัติที่หลากหลายเป็นไปได้และช่วยเพิ่มผลผลิต การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (HRC) เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมที่รวมความสามารถของมนุษย์เข้ากับประสิทธิภาพและความแม่นยำของเครื่องจักร


Cobots: สถานะเดิมของการผลิตที่ยืดหยุ่น

การผลิตอย่างยืดหยุ่นสำหรับจำนวนชิ้นงานที่หลากหลายด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งดูเหมือนจะเป็นความท้าทายสำหรับการผลิตแห่งอนาคต การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรอย่างสมบูรณ์แบบจำเป็นสำหรับการจัดการการผลิต

เครื่องจักรได้ดำเนินขั้นตอนการผลิตด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติแล้วในโรงงานที่ทันสมัยปัจจุบัน มนุษย์จะรับประกันลำดับการทำงานที่ราบรื่นและคุณภาพของกระบวนการผลิตโดยใช้ความรู้ สติปัญญา ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ และ “ความรู้สึกจากสัญชาตญาณ”

นอกจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบเดิมแล้ว หุ่นยนต์ประสานการทำงานที่ตอบสนองไว ("Cobots") สามารถทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายผลิตได้โดยตรงและแม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดภาระให้พนักงาน หุ่นยนต์สามารถรับหน้าที่ในการทำงานซ้ำ ๆ ที่ยากลำบากซึ่งไม่เหมาะกับหลักการยศาสตร์ อาทิ การทำงานอยู่เหนือศีรษะหรือการดำเนินงานซ้ำ ๆ เมื่อเทียบกันแล้ว ความต้องการพื้นที่มีน้อยเนื่องจากสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันได้อย่างประหยัดพื้นที่สูงสุด เท่าที่จำเป็น

ระบบเซ็นเซอร์ในตัว จะทำให้ Cobots ระบบการทำงานอัตโนมัติของงานติดตั้งที่แม่นยำเป็นไปได้จริง – ตั้งแต่การติดตั้งชุดเกียร์ของยานยนต์ไปจนถึงการใช้ปลั๊กยางหรือชิ้นส่วนที่อ่อน

จะมีการกำหนดโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับทุกการประยุกต์ใช้สำหรับกรณีของการสัมผัสโดนอย่างไม่คาดคิด ระบบจะหยุดการทำงานหรือ Cobot จะลดความเร็วในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

เมื่อมนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยแบบเดิมก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป – มนุษย์และหุ่นยนต์สามารถแบ่งปันพื้นที่ทำงานเดียวกันได้อย่างราบรื่น

KUKA Cobots

ลักษณะการทำงานของ HRC: การอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือ การทำงานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์

มนุษย์และ Cobot สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดโดยขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งาน ถึงแม้ว่า คำนิยาม “การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์” เป็นคำที่คุ้นเคย แต่ “C” ในตัวย่อ “HRC” อาจหมายถึงลักษณะการทำงานร่วมกันที่ต่างกันออกไป

Coexistence (การอยู่ร่วมกัน): มนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้พื้นที่ทำงานใกล้เคียงกันโดยไม่มีรั้วป้องกัน แต่ไม่ได้ใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันและจะทำงานไม่เหมือนกันโดยเป็นอิสระจากกัน

Cooperation (ความร่วมมือ): สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ มนุษย์และหุ่นยนต์จะทำงานในพื้นที่ทำงานเดียวกัน มนุษย์และหุ่นยนต์จะประมวลงานที่แตกต่างกันของกระบวนการทำงานในเวลาที่แตกต่างกัน ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง

Collaboration (การทำงานร่วมกัน): มนุษย์และหุ่นยนต์จะมีปฏิัสัมพันธ์กันในพื้นที่ทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์จะยื่นของให้มนุษย์หรือดำเนินงานที่แตกต่างกันสำหรับส่วนประกอบเดียวกันในเวลาเดียวกัน

ระบบหุ่นยนต์รุ่นใหม่

KUKA ได้สร้างประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์บทใหม่ขึ้นด้วยหุ่นยนต์ LBR iiwa ระบบหุ่นยนต์ที่ใช้หุ่นยนต์ LBR iiwa ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตอบสนองไวที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์รุ่นแรกในซีรี่ส์สามารถเข้าถึงแขนงใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเปิดรับระบบอัตโนมัติจนถึงทุกวันนี้

หุ่นยนต์น้ำหนักเบาประสานการทำงานที่ตอบสนองไวสามารถแก้ไขภาระงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษโดยการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับมนุษย์ ขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการติดตั้งหรือกระบวนการยึดติดในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในกลุ่มงานทางการแพทย์หรือกลุ่มงานบริการ

เนื่องจากไม่เพียงใช้งาน Cobot ได้อย่างแม่นยำและยืดหยุ่นสูงสุดเท่านั้น แต่ยังใช้งานในหลายสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างปลอดภัย

Mens-robot-samenwerking maken veilig en efficiënt werken op maat mogelijk.
การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์จะช่วยให้งานแบบสั่งผลิตที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นไปได้

มนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันเพื่อ BMW

ขณะที่เมื่อก่อนคนงานใน BMW Plant Dingolfing เคยต้องยกและใส่ล้อเฟืองดอกจอกที่น้ำหนักมากสำหรับเฟืองดิฟเฟอเรนเชียลช่วงล่างหน้าด้วยตัวเอง ตอนนี้พวกเขาทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างหุ่นยนต์ LBR iiwa ได้แล้ว

KUKA สามารถใช้โซลูชั่น HRC ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะลูกค้าแต่ละรายช่วยผู้ผลิตยานยนต์ในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตที่ดำเนินงานด้วยแรงคนตลอดมาเป็นระบบอัตโนมัติ และลดภาระของพนักงานลงได้อย่างยั่งยืน เซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์จะตรวจจับการสัมผัสโดนทันทีและหุ่นยนต์ LBR iiwa จะตอบสนองโดยทันที ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์เป็นไปได้โดยไม่ต้องมีรั้วป้องกัน

ทีม: กำหนดตำแหน่งดีที่สุด ไฟหน้า: ปรับตั้งอย่างดีที่สุด

“Go Further” คือ สโลแกนของผู้ผลิตยานยนต์อย่าง Ford บริษัทก้าวต่อไปไกลได้อีกด้วยสมรรถนะของ HRC จาก KUKA สำหรับระบบการทำงานแบบอัตโนมัติของสายการผลิต ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ KUKA LBR iiwa สองตัวจะทำหน้าที่ปรับไฟหน้าตัดหมอกอย่างแม่นยำที่ไม่เอื้อต่อการใช้แรงคนตามหลัการยศาสตร์บนเครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบไฟหน้าของ Ford Focus ขณะที่คนงานจะปรับตั้งไฟหน้าทั่วไป มนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานที่ยานพาหนะคันเดียวกันโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสำหรับหุ่นยนต์เพิ่มเติม และนอกจากการลดภาระให้คนงานแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะให้ได้คุณภาพการปรับตั้งสูงขึ้น และเป็นการประหยัดเวลาอันมีค่า


มนุษย์และ Cobot จะดำเนินขั้นตอนการผลิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมการทำงานตามกำหนดเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดภาระให้แรงงานของเราได้อย่างยิ่งยวด

Michael Koch วิศวกรฝ่ายผลิตของ Ford

ข้อได้เปรียบจากการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

 • การเพิ่มระดับการทำงานแบบอัตโนมัติ

  หุ่นยนต์ประสานการทำงานจะเสริมความสามารถของมนุษย์และช่วยให้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติของขั้นตอนการผลิตที่เคยดำเนินงานด้วยแรงคนเป็นไปได้

 • การลดภาระของพนักงาน

  หุ่นยนต์ประสานการทำงานที่ตอบสนองไวจะรับหน้าที่จัดการขั้นตอนการทำงานซ้ำ ๆ ที่เป็นอันตรายและต้องใช้แรงมาก การทำเช่นนี้จะช่วยลดภาระให้พนักงาน

 • คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

  หุ่นยนต์โครงสร้างเบาประสานการทำงานที่ตอบสนองไวจะดำเนินกระบวนการทำงานซ้ำและมีความเข้มข้นสูงด้วยความแม่นยำสูงสุดและปรับปรุงคุณภาพการผลิต

 • ความยืดหยุ่นสูงสุด

  สามารถทำการปรับงานของหุ่นยนต์ประสานการทำงานให้เหมาะสมได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานหุ่นยนต์ประสานการทำงานโดยปรับปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยความต้องการพื้นที่น้อย

ระดับถัดไป: HRC เจอกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่

หุ่นยนต์ KUKA KMR iiwa พิสูจน์ให้เห็นว่า: แม้แต่หุ่นยนต์เคลื่อนที่ก็สามารถทำงานแบบ HRC ได้อย่างเต็มรูปแบบและสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคนอยู่

หุ่นยนต์ KMR iiwa เป็นการผสานรวมกันของหุ่นยนต์ LBR iiwa และแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถนำทางโดยอัตโนมัติ และตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมด้วยการใช้เครื่องสแกนเลเซอร์

แม้แต่การรวมกันของ Cobot แบบเคลื่อนที่และแบบประจำที่ก็เป็นไปได้: ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ KMR iiwa สามารถส่งชิ้นส่วนประกอบได้ในพื้นที่เตรียมการติดตั้งของสายการผลิตขณะที่หุ่นยนต์ LBR iiwa แบบประจำที่จะช่วยเหลือพนักงานฝ่ายผลิตในการติดตั้ง

HRC: พึ่งพาอาศัยกันของระบบหุ่นยนต์อันล้ำสมัยและการทำงานเป็นทีมแบบเดิม

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์จะเป็นการปฏิวัติการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยังมีบทบาทสำคัญในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญระบบการทำงานแบบอัตโนมัติอย่าง KUKA เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวนี้ด้วยการใช้หุ่นยนต์ประสานการทำงานที่ตอบสนองไวและโซลูชั่นซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

ระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่การตอบสนองอย่างรวดเร็ว

สามารถผนวกรวมหุ่นยนต์ LBR Med ที่ตอบสนองไวเข้ากับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ที่หลากหลายได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี HRC

คุณอาจสนใจ