เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาดกับ KUKA

KUKA รวมโลกของวิศวกรรมเครื่องกลและระบบเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรม และทำให้เรื่อง Industrie 4.0 กลายเป็นเรื่องสำคัญ


การเปลี่ยนแปลงอัจฉริยะในโลกดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลต้องการผู้บุกเบิก: KUKA ไม่ใช่แค่ผู้ผลักดันเชิงรุกเกี่ยวกับมาตรฐานข้ามผู้ผลิตและข้ามอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ที่เชื่อมต่อการผลิตจริงกับโครงสร้างดิจิทัลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มแบบเปิดและแบบข้ามได้ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เราจึงเป็นพันธมิตรและสมาชิกในสมาคมและสถาบันจำนวนมาก ที่ส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยี เช่น OPC Foundation (OPC UA), แพลตฟอร์ม Industrie 4.0 (“Plattform Industrie 4.0”), Open Industry 4.0 Alliance, MindSphere World E.V. และ Industrial Digital Twin Association (IDTA)

สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มดังกล่าวนำมาซึ่งข้อดีหลัก เช่น ข้อมูลการผลิตสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและผ่านอุปกรณ์ปลายทางใดก็ได้ วิธีนี้ทำให้ส่วนประกอบและกระบวนการสามารถวิเคราะห์ จัดการ ปรับตามความต้องการ หรือกำหนดค่าใหม่ได้ด้วยกําลังประมวลผลที่เกือบจะไม่จำกัด นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงตลาดและภูมิภาคใหม่เอี่ยมผ่านทางอินเทอร์เน็ตและขยายองค์ความรู้ได้อีกด้วย

  • พื้นที่ผลิต

    การถ่ายโอนข้อมูลทุกครั้งเริ่มต้นขึ้นที่ส่วนประกอบในการผลิต: ชุดควบคุมและระบบเซ็นเซอร์สร้างข้อมูลและส่งต่อไปยังเอดจ์ผ่านโปรโตคอลและระบบบัสเฉพาะ

  • UI และแอป

    แอปและ UI ใช้ในการประมวลผลและแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนให้กับผู้ใช้ปลายทาง

  • จุดเชื่อมต่อเอดจ์

    อินเทอร์เฟซเฉพาะในพื้นที่ระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัล: นี่คือส่วนที่มีการสร้างเครือข่ายส่วนประกอบ I4.0 ทั้งหมด, วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงเข้ารหัสและส่งต่อไปยังคลาวด์

พื้นที่ผลิตและจุดเชื่อมต่อเอดจ์

ในโรงงานดิจิทัล การถ่ายโอนข้อมูลทุกครั้งเริ่มต้นที่ส่วนประกอบหรือกระบวนการในการผลิต ชุดควบคุมและระบบเซ็นเซอร์จะสื่อสารกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเขาผ่านโปรโตคอลและระบบบัสเฉพาะ โปรโตคอลการสื่อสารที่ได้มาตรฐานสำหรับงานนี้คือ OPC UA

เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว จุดเชื่อมต่อเอดจ์จึงสร้างอินเทอร์เฟซการสื่อสารระหว่างเครือข่ายเซลล์ (เทคโนโลยีการดำเนินการหรือ OT) และเครือข่าย IT ระดับสูง (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ขึ้นมา ข้อมูลของสิ่งจริง (Things) ถูกรวบรวม รวมเข้ากัน บีบอัด และเข้ารหัสที่ระดับเอดจ์ในพื้นที่แล้ว

คุณสามารถรวมจุดเชื่อมต่อเอดจ์เข้ากับระบบการผลิตเดิมที่มีอยู่ (“Brownfield”) และเชื่อมต่อเชื่อมต่อเข้ากับโลกดิจิทัลใหม่ได้ เนื่องจากเลเยอร์ของเอดจ์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ กับคลาวด์ จึงมีการลดส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารบนคลาวด์ลง เช่น ความปลอดภัย กําลังประมวลผล การใช้หน่วยความจํา ฯลฯ และในขณะที่ส่วนประกอบเหล่านั้นไม่มีนั้นก็มีการเพิ่มโปรโตคอลการสื่อสารที่เข้ากับคลาวด์ได้เข้ามาเช่นกัน

สำหรับคุณในฐานะลูกค้าปลายทางและผู้ดำเนินการเซลล์และระบบ การสามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการของคุณด้วยการรวมเอดจ์ในลักษณะที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น KUKA จึงผลักดันการกำหนดมาตรฐานและการเปิดเผยอินเทอร์เฟซ เพื่อให้ทุกสิ่งในการผลิตสามารถสื่อสารกับระบบคลาวด์ผ่านเอดจ์เดียวกันได้ KUKA กำลังดำเนินการร่วมกับคณะกรรมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้ขึ้นมาและผลักดันให้ OPC UA เป็นโปรโตคอลการสื่อสารที่ได้มาตรฐาน

รู้ลึกรู้จริง: นอกจากนี้ ส่วนขยาย TSN (Time Sensitive Networking) สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์เชิงกำหนดผ่าน OPC UA และ AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) สำหรับการสื่อสารบนคลาวด์ OPC UA ก็กำลังถูกผลักดันไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน KUKA ยังใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนเอดจ์สำหรับการบำรุงรักษาระยะไกล และเพิ่งศึกษาความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมได้ไม่นาน
KUKA กำลังปฏิวัติโรงงานดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

เลเยอร์ของคลาวด์ในอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลจะถูกรวบรวมบน Edge กรองล่วงหน้าและส่งไปยังแพลตฟอร์ม Internet of Things (แพลตฟอร์ม IoT) ตามมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด แพลตฟอร์มนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการคลาวด์ที่จัดตั้งขึ้น เช่น Microsoft Azure หรือ Amazon Web Services สิ่งนี้รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยที่ทันสมัย ความยืดหยุ่น และความคุ้มค่า
จากนั้นแพลตฟอร์ม IoT จะอยู่บนหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เหล่านี้ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ IoT Device Insight. สามารถดำเนินการบนโครงสร้างพื้นฐานใดก็ได้ เช่น เป็นไพรเวทหรือพับลิคคลาวด์ได้ตามต้องการ
มีบริการมากมายบนแพลตฟอร์ม IoT: บริการเหล่านี้รวมถึงบริการพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (Big Data) รวมถึงการจัดการการตรวจสอบสิทธิ์และการอนุญาต จากสิ่งนี้ กระบวนการปัญญาประดิษฐ์ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และการประเมินเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น
ข้อมูลนี้สามารถประเมินได้ทั้งในบริบทของเครื่องจักรหรือแม้แต่โรงงานทั้งหมด และเสริมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจาก KUKA Cloud สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานโรงงานได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดและใช้ผลลัพธ์เพื่อปรับกระบวนการและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

KUKA ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบขนาดกลางเสมอ นั่นคือเหตุผลที่แพลตฟอร์ม IoT ของเราพร้อมให้บริษัทต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรมใช้งาน และสามารถใช้ได้ในทุกตลาด คุณจึงสามารถมุ่งเน้นความสนใจทั้งหมดไปที่ความสามารถหลักของคุณและเข้าถึง Micro Service ที่ตั้งขึ้นได้ในขณะเดียวกัน


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Industrie 4.0 ที่ KUKA: