เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA cobot LBR iiwa bekijkt mogelijkheden van Industrie 4.0

หุ่นยนต์น้ำหนักเบา KUKA LBR iiwa พิสูจน์ศักยภาพสำหรับ Industry 4.0

จะมีการใช้ KUKA LBR iiwa ที่สามารถใช้งาน MRK ได้ในการฝึกอบรมที่ Institute for Production Systems (IPS) ที่ TU Dortmund จะมีการรวมผลการวิจัยของ IPS เกี่ยวกับ Industry 4.0 ไว้ในเอกสารแนบ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการผลิตในอนาคต โดยจะมีการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ประสานงาน และเรียนรู้ในการตั้งค่าโปรแกรมหุ่นยนต์

31 มกราคม 2561


LBR iiwa สามารถใช้งาน MRK และสามารถปรับแต่งระบบได้อย่างง่ายดาย

rbc Fördertechnik© มีการจัดสรรค์การฝึกอบรมขึ้นที่ IPS ที่นั่น KUKA LBR iiwa ที่สามารถใช้งาน MRK จะมีการแสดงศักยภาพในการประสานงานโดยตรงกับมนุษย์ จุดประสงค์อื่นๆ ในการวิจัย: สามารถตั้งค่าโปรแกรมระบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมทั้งยังสามารถปรับแต่งใหม่ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย แม้จะเป็นผู้ที่ไม่มีทักษะด้านการตั้งค่าโปรแกรมมาก่อนเลยก็ตาม โดยจะสามารถตั้งค่าโปรแกรมกราฟิกได้ด้วยซอฟต์แวร์ระบบจาก KUKA Sunrise.OS
Productie van de toekomst nu al beschikbaar: mens en cobot werken nauw samen.
วิธีการผลิตในอนาตคตเป็นจริงแล้วในวันนี้: มนุษย์และหุ่นยนต์ประสานงานทำงานกันเป็นทีม

หุ่นยนต์น้ำหนักเบา KUKA จำลองการติดตั้งปั๊ม

วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในการฝึกอบรม นักเรียนเรียนรู้ในการตั้งค่าโปรแกรมหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถประกอบปั๊มได้ โดยมีการจ่ายส่วนประกอบผ่านสายพานติดกล้องหลายทาง หุ่นยนต์ประสานงานจะหยิบส่วนประกอบเอง และประกอบเข้าตามแต่ละขั้นตอน และส่งต่อให้พนักงาน โดยทำงานกันเป็นทีม 
Industrie 4.0 aan de TU Dortmund: studenten leren hoe een LBR iiwa wordt geprogrammeerd.
Industry 4.0 ที่ TU Dortmund: นักเรียนเรียนรู้ในการตั้งค่าโปรแกรม LBR iiwa

สนับสนุนให้ Industry 4.0 มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เป้าหมายของระบบนี้: เพื่อสรรค์สร้างวิศวกรที่เหมาะสมสำหรับวิธีการผลิตในอนาคต นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถลดความกลัวในการสัมผัสเครื่องจักร เนื่องจากระบบ MRK ลงได้อีกด้วย ประสบการณ์ในการปฏิบัติจะช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ MRK โดยมีบริษัทในภูมิภาคต่างๆ ให้ความสนใจในระบบนี้