เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA บรรลุเป้าหมายที่ปรับให้เหมาะสมและนำมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพมาใช้จริง

28 มีนาคม 2562


 • ปริมาณการรับคำสั่งงานลดลงราว 8.5% อยู่ที่ 3.3 พันล้านยูโร

 • รายได้จากการขายลดลงราว 6.8% อยู่ที่ 3.2 พันล้านยูโร

 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีก่อนการปันส่วนราคาซื้อ การลงทุนในหุ้นที่เติบโตเร็วและค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรอยู่ที่ 96.4 ล้านยูโร (อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา: 3.0%)

 • ผลกำไรหลังการหักภาษีอยู่ที่ 16.6 ล้านยูโร

 • เริ่มมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ

 • KUKA วางแผนจะปลดพนักงานประจำรวมทั้งหมด 350 ตำแหน่งที่เมืองเอาก์สบวร์กในปีปัจจุบัน

 • แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2019: รายได้จากการขายมากกว่า 3.3 พันล้านยูโรและอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาราว 3.5% ก่อนการประเมินครั้งสุดท้ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน

  KUKA เผชิญกับความท้าทายมากมายในปีงบประมาณ 2018 ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ การชะลอตัวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรับรู้ได้มากขึ้นและลูกค้าของเราก็ระมัดระวังยิ่งขึ้นในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลทางลบจากธุรกิจโครงการ ดังนั้น KUKA จึงปรับการประมาณการให้เหมาะกับปีงบประมาณที่จะสิ้นสุด และริเริ่มชุดมาตรการที่ต้องลงมือปฏิบัติทันที

  “เราทำงานอย่างหนักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเรา ปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวดและจะให้ความสำคัญต่อความต้องการที่เป็นรูปธรรมของลูกค้าในตลาดภูมิภาคมากขึ้น” ปีเตอร์ โมห์เนน ซีอีโอของบริษัท KUKA AG อธิบาย “เราจึงจะดำเนินการแผนมาตรการที่ริเริ่มมาใช้อย่างต่อเนื่อง”

  บริษัท KUKA ได้ปริมาณการรับคำสั่งงานเป็นจำนวนเงิน 3,305.3 ล้านยูโรในปีงบประมาณที่สิ้นสุด ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าของปีก่อนหน้าราว 8.5% (ปี 2017: 3,614.3 ล้านยูโร) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชะลอตัวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วไปที่รับรู้ได้มากขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อตลาดอุตสาหกรรมหลักสองแห่งของบริษัท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณการรับคำสั่งงานมุ่งเน้นในยุโรปเป็นสำคัญ

  รายได้จากการขายของบริษัท KUKA มีมูลค่า 3,242.1 ล้านยูโรในปี 2018 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้ 3,479.1 ล้านยูโร รายได้ถดถอยลงราว 6.8% ยังรู้สึกถึงการชะลอตัวในตลาดอุตสาหกรรมหลักของเราด้วยเช่นกัน KUKA สร้างรายได้เกินกว่าครึ่งจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดจำหน่ายสินค้าสำคัญที่สุดของเรา

  อัตราส่วนบัญชีต่อใบแจ้งหนี้ กล่าวคือ สัดส่วนของปริมาณการรับคำสั่งงานต่อรายได้จากการขาย อยู่ในปีงบประมาณ 2018 ในระดับกลุ่มด้วยยอดขาย 1.02 (2017: 1.04) มากกว่า 1 จึงส่งสัญญาณภาระงานที่ดี

  คําสั่งซื้อสินค้าคงค้างของบริษัท KUKA มีมูลค่าสูงถึง 2,055.7 ล้านยูโรเมื่อตอนสิ้นปี 2018 ซึ่งเป็นการชะลอตัวเล็กน้อยที่ 4.7% สวนทางกับมูลค่าของปีก่อนหน้า (2017: 2,157.9 ล้านยูโร) และบ่งบอกเป็นนัยถึงภาระงานที่ดีในปี 2019

  บริษัท KUKA มีรายได้มูลค่า 96.4 ล้านยูโรสำหรับกำไรก่อนหักดอกและภาษี (EBIT) ก่อนการปันส่วนราคาซื้อ การลงทุนในหุ้นที่เติบโตเร็วและก่อนค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร (2017: 148.3 ล้านยูโร) ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาที่ 3.0% (2017: 4.3%) เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2018 กำไรก่อนหักดอกและภาษีในบริษัท KUKA มียอดเป็นจำนวนเงิน 34.3 ล้านยูโร (2017: 102.7 ล้านยูโร) ดังนั้น อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาจึงอยู่ที่ 1.1 % (2017: 3.0 %) นอกจากนั้นการชะลอตัวยังย้อนกลับไปส่งผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของโครงการและมาตรการในการเพิ่มความสามารถในการทํากําไร 

  ในปีงบประมาณ 2018 กระแสเงินสดอิสระ (Free Cashflow)ของบริษัท KUKA อยู่ที่ -213.7 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ -135.7 ล้านยูโร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมลงทุนในอาคารฝ่ายผลิตแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น การย้ายโรงงานผลิต รวมถึงการเติบโตของเงินทุนหมุนเวียนการค้าส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดอิสระ 

  ในปีที่จัดทำรายงาน บริษัท KUKA ได้จ้างพนักงาน 14,235 คน จำนวนพนักงานจึงอยู่ในระดับของปีก่อนหน้า (2017: 14,256 คน)

  ชุดมาตรการที่ดำเนินการจริง 

  KUKA ปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้ากับเงื่อนไขทั่วไปที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและดำเนินแผนมาตรการที่ริเริ่มขึ้นแล้วในเดือนมกราคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงจัดทำโปรแกรมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายในการประหยัดเงิน 300 ล้านยูโรจนถึงปี 2021 สำหรับปี 2019 มีการระบุจำนวนเงินล้านเป็นตัวเลขสูงสองหลักแล้ว การประหยัดค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มรวมถึงการปลดพนักงานประจำที่สำนักงานใหญ่ในเมืองเอาก์สบวร์ก ซึ่งไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบัน

  KUKA วางแผนจะปลดพนักงานประจำรวมทั้งหมด 350 ตำแหน่งที่เมืองเอาก์สบวร์กในปีปัจจุบัน ซึ่งการปลดพนักงานจะเน้นในภาคส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบทางตรงเป็นสำคัญและควรดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับตามสภาพทางสังคมเท่าที่จะเป็นไปได้

  “เราตระหนักดีว่าหนทางนี้ไม่ง่าย” ปีเตอร์ โมห์เนน ซีอีโอ กล่าว ดังนั้น เราจึงตัดสินใจด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการเจรจากับตัวแทนลูกจ้างด้วย เราตระหนักถึงความรับผิดชอบและเรากังวลเกี่ยวกับอนาคตของ KUKA “
  บริษัทมุ่งเน้นการสร้างกิจการร่วมค้าในประเทศจีนและจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อตลาดในท้องถิ่น
  ภาคส่วนการวิจัยและการพัฒนาดำเนินการจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนและการมุ่งเน้นเป้าหมายในระดับสากล โครงสร้างองค์กรมีความชัดเจนขึ้นเพื่อจะปรับปรุงการทำงานร่วมกันทั่วโลกและให้ความสำคัญกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

  แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2019

  ในปีงบประมาณ 2019 KUKA จะคาดคะเนอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายใต้การประมาณการทางเศรษฐกิจและเงื่อนไขทั่วไปในปัจจุบัน รวมถึงภายใต้การพิจารณาเลือกความเป็นไปได้ของความเสี่ยงและโอกาสล่าสุด คาดว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจจะเติบโตในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ยุโรปและอเมริกาน่าจะพัฒนาในเชิงบวกอย่างช้า ๆ KUKA คาดหวังการเติบโตในระดับสาขาสำหรับตลาดวางจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมทั่วไปเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อุปสงค์น่าจะคงที่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเนื่องมาจากการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะ แม้แต่ตลาดวางจำหน่ายระบบหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเฝ้าดูพัฒนาการมาโดยตลอดก็ยังได้รับผลกระทบดังกล่าว

  KUKA คาดหวังยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 3.3 พันล้านยูโรตามเงื่อนไขทั่วไปและอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันตลอดทั้งปี 2019 ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนทั่วไปทางเศรษฐกิจล่าสุดและการพัฒนาธุรกิจที่คาดการณ์ไว้ บริษัท KUKA คาดว่าจะบรรลุอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาราว 3.5 % ก่อนการประเมินครั้งสุดท้ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน 

  สามารถดูรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2018 ฉบับเต็มได้ที่
  www.kuka.com/en-de/investor-relations/reports-and-presentations

ตัวเลขดัชนีบริษัท KUKA

เป็นล้านยูโร

2014

2015

2016

2017

2018

ปริมาณการรับคำสั่งงาน

2,229.0

2,838.9

3,422.3

3,614.3

3,305.3

คําสั่งซื้อสินค้าคงค้าง

1,702.5

1,639.0

2,048.9

2,157.9

2,055.7

รายได้จากการขาย

2,095.7

2,965.9

2,948.9

3,479.1

3,242.1

EBIT

141.8

135.6

127.2

102.7

34.3

% จากยอดขาย

6.8

4.6

4.3

3.0

1.1

% จากทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ (ROCE)

28.8

20.0

16.2

10.9

2.9

ผลกระทบเฉพาะ*

-

28.0

31.9

48.7

EBIT ที่ปรับเปลี่ยน*

141.8

135.6

155.2

134.6

83

EBIT ที่ปรับเปลี่ยน* เป็น % จากยอดขาย

6.8

4.6

5.3

3.9

2.6

EBIT ที่ปรับเปลี่ยน* เป็น % จากทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ (ROCE)

28.8

20.0

19.8

14.2

7

EBITDA

185.3

259.1

205.3

180.2

121.2

% จากยอดขาย

8.9

8.7

7.0

5.2

3.7

ผลกระทบเฉพาะ*

-

28.0

31.9

48.7

EBITDA ที่ปรับเปลี่ยน*

185.3

259.1

233.3

212.1

169.9

EBITDA ที่ปรับเปลี่ยน* เป็น % จากยอดขาย

8.9

8.7

7.9

6.1

5.2

ทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ (โดยเฉลี่ย)

492.0

676.8

783.0

950.4

1,185.0

พนักงาน (31.12.)**

12,102

12,300

13,188

14,256

14,235

* 2016: ผลกระทบเฉพาะในกรอบของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของ Midea Gruppe; 2017: ผลกระทบเฉพาะในกรอบของการลงทุนในหุ้นที่เติบโตเร็ว 2018: ผลกระทบเฉพาะในกรอบการลงทุนในหุ้นที่เติบโตเร็วและค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
** จำนวนพนักงานขึ้นอยู่กับการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent - เทียบเป็นการทำงานเต็มเวลา) ในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งหมด

ตัวเลขดัชนีหุ่นยนต์

เป็นล้านยูโร

2014

2015

2016

2017

2018

ปริมาณการรับคำสั่งงาน

805.5

891.2

1,088.8

1,223.3

1,202.9

คําสั่งซื้อสินค้าคงค้าง

241.5

233.4

316.1

331.2

332.8

รายได้จากการขาย

834.6

909.6

993.5

1,200.6

1,182.4

EBIT

88.9

100.2

100.7

133.1

134.4

% จากยอดขาย

10.7

11.0

10.1

11.1

11.4

% จากทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ (ROCE)

53.1

56.6

51.7

56.4

40.6

EBITDA

112.0

126.1

123.2

157.2

162.8

% จากยอดขาย

13.4

13.9

12.4

13.1

13.8

ทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ

167.3

177.1

194.9

235.9

330.8

พนักงาน (31.12.)

3,644

4,232

4,726

5,010

5,399

ตัวเลขดัชนีระบบต่าง ๆ

เป็นล้านยูโร

2014

2015

2016

2017

2018

ปริมาณการรับคำสั่งงาน

1,456.0

1,428.1

1,644.6

1,530.2

1,313.7

คําสั่งซื้อสินค้าคงค้าง

955.4

923.2

1,139.3

1,073.4

1,001.9

รายได้จากการขาย

1,285.6

1,471.7

1,395.5

1,579.2

1,301.5

EBIT

80.2

114.7

91.3

17.8

-32.8

% จากยอดขาย

6.2

7.8

6.5

1.1

-2.5

% จากทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ (ROCE)

67.9

87.9

42.8

6.3

-9.9

EBITDA

97.4

135.6

113.5

34.5

-17.0

% จากยอดขาย

7.6

9.2

8.1

2.2

-1.3

ทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ

118.1

130.5

213.1

281.9

331.5

พนักงาน (31.12.)

5.81

5,146

5,189

5,459

4,811

ตัวเลขดัชนี Swisslog

เป็นล้านยูโร

2014*

2015

2016

2017

2018

ปริมาณการรับคำสั่งงาน

551.8

742.6

926.2

835.5

คําสั่งซื้อสินค้าคงค้าง

517.2

491.0

624.7

768.3

747.5

รายได้จากการขาย

620.8

593.5

763.7

819.3

EBIT

-45.9

4.8

10.4

-16.3

% จากยอดขาย

-7.4

0.8

1.4

-2.0

% จากทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ (ROCE)

-14.5

1.5

3.0

-4.3

EBITDA

24.5

28.2

36.8

9.2

% จากยอดขาย

3.9

4.8

4.8

1.1

ทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ

154.6

315.9

317.4

346.8

383.5

พนักงาน (31.12.)

2,369

2,555

2,679

2,904

3,075

* Swisslog ถูกควบรวมกิจการเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2014