เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Dr. Yanmin (Andy) Gu

ประธานของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร รองประธานของบริษัท Midea Group

ชีวประวัติ

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Angela Steinecker

รองประธานคณะกรรมการบริหาร
2. ตัวแทนผู้มีอำนาจและกรรมการผู้จัดการของ IG Metall Augsburg

ชีวประวัติ

Angela Steinecker

Wilfried Eberhardt

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัท KUKA AG

ชีวประวัติ

Wilfried Eberhardt

Larissa Brandis

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน

ตัวแทนสภาทํางานอิสระของโรงงาน KUKA ไซต์ Augsburg

Dr. Chang Wei

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมเดีย กรุ๊ป จํากัด

อาร์มิน โคลบ์

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน 

ประธานสภาแรงงานสมาพันธ์ KUKA ณ สำนักงานที่ตั้งในเมืองเอาก์สบวร์ก

ชีวประวัติ

อาร์มิน โคลบ์

คาโรล่า ไลต์ไมร์

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน 

รองประธานสภาแรงงานสมาพันธ์ KUKA ณ สำนักงานที่ตั้งในเมืองเอาก์สบวร์ก

คาโรล่า ไลต์ไมร์

Dr. Myriam Meyer

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

เจ้าของ mmtec

ชีวประวัติ

Dr. Myriam Meyer

Christoph Schell

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ Intel Corp.

ชีวประวัติ

Christoph Schell

Peter Kippes

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน

หัวหน้าส่วนงานฝ่ายนโยบายบริษัท IG Metall

Wenxin (Marianna) Zhao

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล Midea Group

ชีวประวัติ

Helmut Zodl

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัท GE Healthcare

ชีวประวัติ

Helmut Zodl

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

ศึกษาเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา และวาระการดำรงตำแหน่งได้ที่นี่

 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดโดยรวมขององค์ประกอบทีมงานในคณะกรรมการต่าง ๆ (Committees) ของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง: คณะกรรมการของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

คณะกรรมการของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

สมาชิกของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา 

Dr. Andy Gu
Marianna Zhao

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

Dr. Andy Gu (ประธาน)
Armin Kolb
Angela Steinecker
Marianna Zhao

คณะกรรมาธิการตรวจสอบ (Audit Committee)

Helmut Zodl (ประธาน)
Dr. Andy Gu
Peter Kippes
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer

คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยี

Christoph Schell (ประธาน)
Larissa Brandis
Dr. Andy Gu
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Dr. Myriam Meyer
Angela Steinecker
Dr. Chang Wei

คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย

Dr. Andy Gu (ประธาน)
Angela Steinecker
Larissa Brandis
Marianna Zhao