เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Dr. Yanmin (Andy) Gu

ประธานของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร รองประธานของบริษัท Midea Group

ชีวประวัติ

Dr. Yanmin (Andy) Gu

อาร์มิน โคลบ์

รองประธานกรรมการกำกับดูแล

ประธานสภาแรงงานสมาพันธ์ KUKA ณ สำนักงานที่ตั้งในเมืองเอาก์สบวร์ก

ชีวประวัติ

อาร์มิน โคลบ์

Larissa Brandis

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน

สมาชิกสภาแรงงานของ KUKA ณ สำนักงานที่ตั้งในเมืองเอาก์สบวร์ก

ชีวประวัติ

Larissa Brandis

Wilfried Eberhardt

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัท KUKA AG

ชีวประวัติ

Wilfried Eberhardt

Ferdije Rrecaj

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน 

ชีวประวัติ

Ferdije Rrecaj

คาโรล่า ไลต์ไมร์

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน 

รองประธานสภาแรงงานสมาพันธ์ KUKA ณ สำนักงานที่ตั้งในเมืองเอาก์สบวร์ก

คาโรล่า ไลต์ไมร์

Dr. Myriam Meyer

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

กรรมการผู้จัดการ mmtec

ชีวประวัติ

Dr. Myriam Meyer

Christoph Schell

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ Intel Corp.

ชีวประวัติ

Christoph Schell

Carina Veit

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาสหภาพแรงงาน
เลขานุการองค์การของเขตบาวาเรียและการจัดการเขตของ IG Metall ในมิวนิก
Carina Veit

Dr. Chang Wei

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Midea Group Co., Ltd.

ชีวประวัติ

Dr. Chang Wei

Wenxin (Marianna) Zhao

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Midea Group

ชีวประวัติ

Wenxin (Marianna) Zhao

Helmut Zodl

สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ปรึกษานายจ้าง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน Clarios, LLC

ชีวประวัติ

Helmut Zodl

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

ศึกษาเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา และวาระการดำรงตำแหน่งได้ที่นี่

 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดโดยรวมขององค์ประกอบทีมงานในคณะกรรมการต่าง ๆ (Committees) ของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง: คณะกรรมการของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

คณะกรรมการของคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา

สมาชิกของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา 

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

Dr. Yanmin (Andy) Gu (ประธาน)

อาร์มิน โคลบ์

Marianna Zhao

Carina Veit

คณะกรรมาธิการตรวจสอบ (Audit Committee)

Helmut Zodl (ประธาน)

Dr. Yanmin (Andy) Gu

อาร์มิน โคลบ์

คาโรล่า ไลต์ไมร์

Dr. Myriam Meyer

Ferdije Rrecaj

คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และเทคโนโลยี

Christoph Schell (ประธาน)

Larissa Brandis

Dr. Yanmin (Andy) Gu

อาร์มิน โคลบ์

คาโรล่า ไลต์ไมร์

Dr. Myriam Meyer

Dr. Chang Wei

Carina Veit

คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย

Dr. Yanmin (Andy) Gu (ประธาน)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb