เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.ServoGun

แพ็คเกจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ KUKA.ServoGun คือ ซอฟต์แวร์ตัวเลือกสำหรับการควบคุมปืนเชื่อมแบบจุดที่มีเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งคุณสามารถใช้แกนเสริมของชุดควบคุมหุ่นยนต์ในการควบคุมปืนเซอร์โวได้


KUKA ServoGun เป็นพื้นฐานสำหรับตัวเลือกเสริมอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ เช่น KUKA.RoboSpin หรือ KUKA.EqualizingTech และสามารถเลือกให้เพิ่มเข้ากับชุดควบคุม KR C4 ได้ KUKA ServoGun ช่วยให้ทำการเชื่อมต้านทานแบบจุดด้วยปืนเชื่อมมอเตอร์ไฟฟ้าได้ ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณได้วิธีการที่มีอยู่แต่เดิมในการเชื่อมต้านทานแบบจุดด้วยระบบอัตโนมัติของแผ่นโลหะ

วิธีการทำงานฟังก์ชั่นของซอฟแวร์

KUKA.ServoGun ทำให้สามารถควบคุมปืนเชื่อมโดยอัตโนมัติ และมีการทำงานดังนี้ 

หุ่นยนต์จะเคลื่อนเข้าหาจุดเชื่อมที่ได้รับการป้อนข้อมูลด้วยระบบควบคุมตำแหน่งก่อน ก่อนที่จะทำการเชื่อมชิ้นงาน ปืนเชื่อมจะชะลอเบรกอยู่ที่ความเร็วคงที่ตามกำหนด จากนั้น จะมีการก่อตัวของกำลังไปที่กำลังเป้าหมายตามที่ระบุผ่านตำแหน่งจากการปรับเทียบ

หากมีการใช้งาน เซ็นเซอร์อยู่ ชุดควบคุมหุ่นยนต์นี้จะทำการสับเปลี่ยนจากระบบควบคุมตำแหน่งไปเป็นระบบควบคุมกำลังในระหว่างการเคลื่อนที่ ทันทีที่ถึงเทรสโฮลด์ที่เปิดใช้พลังงาน ปืนเชื่อมจะบีบอัดชิ้นงานในระบบควบคุมกำลังต่อไปจนถึงกำลังในการเชื่อมดังกล่าว ซึ่งจะมีการระบุสัญญาณสำหรับการเริ่มทำการเชื่อม และทำการควบคุมกำลังที่ปืนเชื่อมให้คงที่ในระหว่างขั้นตอนการเชื่อม

จากนั้น จะทำการเชื่อมจุด ในระหว่างขั้นตอนการเชื่อมนี้ เซ็นเซอร์วัดกำลังจะทำการวัดกำลังที่เกิดขึ้นที่ปืนเชื่อม และส่งผลลัพธ์ในการวัดต่อไปยังชุดควบคุมหุ่นยนต์ หากตัวจับเวลาการเชื่อมส่งสัญญาณการสิ้นสุดการเชื่อม ชุดควบคุมหุ่นยนต์จะทำการสับเปลี่ยนไปที่ระบบควบคุมตำแหน่งอีกครั้ง และปืนเชื่อมจะเปิดออก

ข้อดีของการใช้ KUKA.ServoGun

ติดตั้งได้ง่าย

วิซาร์ดสำหรับการเริ่มใช้งานจะช่วยกำหนดตั้งค่า KUKA.ServoGun ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานผ่านทางปุ่มแสดงสถานะได้อย่างสะดวก หลังจากการเริ่มใช้งาน คุณสามารถปรับปรุงการวิเคราะห์และการบันทึกข้อมูลได้เนื่องจากมีเอกสารประกอบการผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด

ใช้งานได้ยืดหยุ่น

KUKA.ServoGun ช่วยให้คุณใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ทุกตัวในตลาดที่เข้ากับชุดควบคุมของ KUKA ได้ แนวคิดในการใช้งานแบบต่อเนื่องทำให้ใช้แบบฟอร์มอินไลน์กับทุกการประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนั้น ซอฟต์ืแวร์นี้ยังมีการเชื่อมต่อตัวจับเวลาการเชื่อมที่กำหนดตั้งค่าได้อย่างอิสระและตัวเลือกเพิ่มเติมอีกมากมาย กำลังของปืนเชื่อมที่มีประสิทธิภาพจะไม่ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วง การปรับเปลี่ยนและอุณหภูมิ

ทำการปรับเทียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทำการปรับเทียบกำลังได้โดยอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ภายนอกวัดกำลังที่รองรับชุดควบคุม ซึ่งจะถูกควบคุมการทำงานที่อินเตอร์เฟสมาตรฐานของเซ็นเซอร์ตั้งระยะ นอกจากนั้น กระบวนการเบื้องหลัง เช่น การควบคุมหุ่นยนต์ในระหว่างการกัดขึ้นรูปฝาประจำสถานี เป็นต้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการ

ทำการชดเชยค่าได้อย่างแม่นยำ

กลไกชุดควบคุมกำลังรูปแบบใหม่จะช่วยให้การวัดกำลังมีความแม่นยำสูงขึ้นด้วย KUKA.ServoGun ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีความแม่นยำ และมีความต้านทานต่อผลกระทบภายนอกมากยิ่งขึ้น 

KUKA.ServoGun: รูปแบบต่าง ๆ และตัวเลือก 

ในแพ็คเกจเทคโนโลยี KUKA.ServoGun จะมีเทคโนโลยีอยู่สองแบบด้วยกัน: แบบแรก KUKA.ServoGunAdvanced (มีจำหน่ายในขณะนี้เฉพาะที่ KUKA เท่านั้น) สำหรับการใช้งานเซอร์มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมด้วยเซ็นเซอร์วัดกำลังในตัว และKUKA.ServoGunBasic ซึ่งจะนำมาใช้สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีโหมดแรงบิดของชุดควบคุมหุ่นยนต์ ดังนั้น ทั้งสองแบบจึงครอบคลุมการทำงานของแอปพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน

KUKA.ServoGunAdvanced เหมาะสำหรับ:

  • การผสมผสานแผ่นโลหะที่เชื่อมยาก เช่น โลหะผสมอัลลอยที่มีความแข็งสูง โลหะที่มีชั้นเคลือบหนา และวัสดุชนิดที่ไม่เป็นปกติประเภทอื่น
  • การเชื่อมวัสดุที่เชื่อมยากและการประยุกต์ใช้ในการเชื่อมต่อที่มีความต้องการสูงในคุณภาพของงาน

KUKA.ServoGunBasic เหมาะสำหรับ:

  • การผสมผสานแผ่นโลหะที่เชื่อมง่าย
  • การประสานวัสดุที่เชื่อมง่ายเข้าด้วยกัน

ข้อกำหนดความต้องการของระบบสำหรับ KUKA.ServoGun

จำเป็นต้องมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ในการใช้งานซอฟต์แวร์: