เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ในเซลล์ทำความสะอาดกับอุตสาหกรรมยานยนต์

ในโรงงานของ BMW Group Plant Dingolfing ได้นำหุ่นยนต์ของ KUKA จากรุ่น KR 120 R2100 nano F exclusive มาใช้งาน หุ่นยนต์จากตระกูล KR QUANTEC nano จะนำชิ้นส่วนประกอบไปยังหัวฉีดสำหรับการทำความสะอาด ร่วมด้วยแล้ว หุ่นยนต์ได้เผยต่อสื่อทำความสะอาดด้วยสารผสมเพิ่มด้านเคมี อุณหภูมิสูงและความดันการทำความสะอาดที่แข็งแกร่ง


เนื่องจาก ความคงทนและความยืดหยุ่นจึงสามารถรวมหุ่นยนต์KR QUANTEC nano F exclusive เข้าในห่วงโซ่ของกระบวนการแบบอัตโนมัติที่มีอยู่แล้วได้ หุ่นยนต์จะนำ ชิ้นส่วนประกอบด้วยเรขาคณิตที่แตกต่างกัน สำหรับการทำความสะอาดของสื่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความด่างพร้อย ซึ่งสามารถปรากฏในกระบวนการผลิตได้ บริษัท Schnupp GmbH & Co. Hydraulik KG และบริษัท WK Systemtechnik GmbH & Co. KG ได้รับการมอบความไว้วางใจสำรับการเปลี่ยนรูป

หุ่นยนต์สำหรับใช้ในการยกของหนักของ KUKA ได้ทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบใน 5 ขั้นตอน

KR QUANTEC nano F exclusive จะหยิบชิ้นส่วนประกอบในการขั้นตอนทำงานแรกจากการรันอินด้วยมือจับหลายมือแบบพิเศษ ในขั้นตอนที่สอง จะทำความสะอาดโพรงของชิ้นส่วนประกอบ เพิ่มเติมจากนั้น จะถูกนำเพิ่มเข้าไปในการทำความสะอาดภายในโดยหุ่นยนต์ด้วยความแม่นยำระดับมิลลิเมตร ขั้นตอนการทำงานที่สามเป็นการทำความสะอาดภายนอก ต่อจากนั้น ตามด้วยการสะเทินของห้องภายในชิ้นส่วนประกอบจากชุดตู้อ่างล้าง VE ในขั้นสุดท้ายหุ่นยนต์จะวางชิ้นส่วนประกอบบนหน่วยขนส่งการจ่ายออก จะทำความสะอาดภายนอกที่นั้นอีกครั้ง ก่อนที่จะเคลื่อนออกจากเซลล์การล้าง
ความยืดหยุ่นเป็นไพ่ตัวสำคัญ: หุ่นยนต์ทำความสะอาดของ KUKA ในการผลิตแบบอัตโนมัติ

หุ่นยนต์ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำต่ำและอุณหภูมิสูง

โดยปกติแล้ว สภาพแวดล้อมของ KR 120 R2100 nano F exclusive ไม่เหมาะสมสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เหตุผล: หุ่นยนต์สัมผัสกับปริมาณน้ำจำนวนมาก ที่ซึ่งยังมีสารทำความสะอาดที่เป็นด่างค้างอยู่ 3% นอกเหนือจากนี้ ภายในเซลล์ทำความสะอาดมีอุณหภูมิถึง 60° องศาเซลเซียสและมากกว่านั้น ซึ่งจะทำให้เกิดไอน้ำที่สำคัญ
หุ่นยนต์ทำความสะอาดของ KUKA จากตระกูล KR QUANTEC nano ถึงแม้จะมีสภาวะแวดล้อมที่เสียเปรียบ

หุ่นยนต์ได้รับการป้องกันจากอุปกรณ์พิเศษ

เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์ของ KUKA ได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอก จึงได้กำหนดอุปกรณ์ปเองกันแบบพิเศษดังนี้: หุ่นยนต์มีการห่อหุ้มของกลไกอย่างสมบูรณ์แบบ และผลกระทบระบบอากาศอัดของพื้นที่ภายในด้านกลไก ชุดสายเคเบิลอยู่ภายในโดยสิ้นเชิง นอกเหนือจากนี้ พื้นผิวป้องกันด้านบนที่ทนทานต่อด่าง กรด ความร้อน และการกัดกร่อน ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ จึงได้ผ่านมาตรฐาน IP Code (มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์) ระดับ IP 69

การทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบในเซลล์ทำความสะอาดกับเงื่อนไขที่เสียเปรียบ

หุ่นยนต์ทำความสะอาดของ KUKA ทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบในเซลล์ทำความสะอาด

ความยืดหยุ่นเป็นตัวแทนของหุ่นยนต์ทำความสะอาดของ KUKA

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของหุ่นยนต์ KUKA คือความยืดหยุ่นสูง รวมทั้งรอบเวลาทำงานสั้น ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะ จำกัดระยะเวลาของขั้นตอนการทำความสะอาดทั้งหมดที่ 45 วินาที และดัดแปลงชิ้นส่วนประกอบจากขนาดที่แตกต่างกันได้ รอบเวลาที่ต้องการและรูปแบบเรขาคณิตของชิ้นส่วนประกอบที่แตกต่างกันเป็นไปได้จากทักษะของหุ่นยนต์ที่พิเศษนี้เท่านั้น ระบบนี้ได้พิสูจน์ตัวเองตั้งแต่การนำมาใช้งานในช่วงฤดูร้อนปี 2015 ในขณะนี้ มีข้อสอบถามต่อไปเพื่อทำให้กระบวนการการทำความสะอาดต่อไปด้วยระบบอัตโนมัติในการทำความสะอาดด้วยหุ่นยนต์

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่