Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Robot v umývacej linke v automobilovom priemysle

V závode koncernu BMW Group v Dingolfingu za používa robot KUKA typu KR 120 R2100 nano F exclusive. Robot zo série KR QUANTEC nano privádza konštrukčné diely k čistiacim dýzam. Pritom je vystavený čistiacim médiám s chemickými prísadami, vysokým teplotám a silným tlakom pri čistení.


Vďaka svojej robustnosti a flexibility sa robot KR QUANTEC nano F exclusive môže integrovať do existujúceho automatizovaného výrobného reťazca. Tam privádza konštrukčné diely s rôznymi geometriami na čistenie od tvarovacích médií a nečistôt, ktoré môžu vznikať počas výrobného procesu. Realizáciou boli poverené spoločnosti Schnupp GmbH & Co. Hydraulik KG a WK Systemtechnik GmbH & Co. KG.

Robot KUKA pre vysoké zaťaženia vykonáva čistenie v piatich krokoch

V prvom pracovnom kroku KR QUANTEC nano F exclusive pomocou špeciálneho viacnásobného chápadla na vstupe uchopí konštrukčný diel. V druhom kroku sa prebehne čistenie dutiny konštrukčného dielu. Pri čistení zvnútra pridržiava robot konštrukčný diel s milimetrovou presnosťou. Tretí pracovný krok je čistenie vonkajšej časti. Nakoniec sa vykoná neutralizácia vnútornej časti konštrukčného dielu prepláchnutím demineralizovanou vodou. V poslednom kroku robot uloží konštrukčný diel na výstupnú prepravnú jednotku. Pred vysunutím z umývacej linky sa tam ešte vykoná opláchnutie vonkajšej časti.
Flexibilita je rozhodujúca výhoda: Umývací robot KUKA v automatizovanej výrobe.

Robot napriek veľkému množstvu vody a vysokým teplotám

Prostredie KR 120 R2100 nano F exclusive bežne nie je vhodné pre priemyselný robot. Príčina: Robot je vystavený veľkému množstvu vody, do ktorej je pridávané 3% alkalických čistiacich prostriedkov. Okrem toho v umývacej linke prevládajú teploty 60 °C a vyššie , čo vedie k značnej tvorbe vodnej pary.
Umývací robot KUKA zo série KR QUANTEC nano napriek nepriaznivým podmienkam.

Robot je chránený špeciálnymi zariadeniami

Aby vonkajšie vplyvy nespôsobili poškodenie robota KUKA bol zabezpečený špeciálnymi ochrannými zariadeniami: Je vybavený kompletným zapuzdrením mechaniky a do vnútorného priestoru mechaniky je privádzaný stlačený vzduch. Súprava káblov je kompletne umiestnená vo vnútri. Okrem toho ochranný povrch je odolný voči lúhom, kyselinám, vysokým teplotám a korózii. Vďaka týmto zariadeniam spĺňa podmienky triedy ochrany IP69.

Čistenie konštrukčných dielov v umývacej bunke za nepriaznivých podmienok

Umývací robot KUKA vykonáva čistenie konštrukčných dielov v umývacej linke.

Za robot KUKA hovorí jeho flexibilita

Ďalšou výhodou robota KUKA je jeho vysoká flexibilita a krátke doby výrobných taktov. Vďaka tomu je možné obmedziť dobu trvania celého procesu umývania na 45 sekúnd a je možné opracovať konštrukčné diely rôznych veľkostí. Požadované doby výrobných taktov a rôzne geometrie konštrukčných dielov umožňuje len toto špeciálne vyhotovenie robota. Zariadenie sa od svojho uvedenia do prevádzky v lete 2015 osvedčilo. Od tej doby už máme ďalšie dopyty na automatizáciu čistiacich procesov pomocou robotického čistiaceho zariadenia.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.