เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การฟื้นฟูโดยใช้หุ่นยนต์ - การเคลื่อนที่ง่ายดายจาก ROBERT® และ KUKA

Life Science Robotics ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการบำบัดโดยใช้หุ่นยนต์และสำหรับการช่วยการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย ในกระบวนการดังกล่าว ได้มีการใช้งาน LBR Med ของ KUKA ซึ่งเหมาะสำหรับการรวมเข้ากับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องด้วยการได้รับการรับรองล่วงหน้าทางการแพทย์


หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู ROBERT® ช่วยการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

จากมุมมองทางการเพทย์ หลังได้รับการผ่าตัด ควรทำการเคลื่อนไหวข้อต่อและกล้ามเนื้อของผู้ป่วยอย่างจริงจังและสม่ำเสมอเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น หากไม่มีการเคลื่อนไหวเลย อาจนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวได้ในภายหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู ROBERT® ซึ่งใช้การได้ง่ายของ Life Science Robotics (LSR) จากเมืองออลบอร์ในเดนมาร์ก จึงถูกพัฒนาขึ้น “ด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาของเรา เรามีความต้องการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเร็วมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระให้แก่พยาบาล” Keld Thorsen CEO ของ Life Science Robotics กล่าว

Keld Thorsen, CEO ของ Life Science Robotics ได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสของ ROBERT®

การบำบัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยลดภาระให้แก่พยาบาล

ผู้ป่วยจะนอนบนเตียงหลังจากได้รับการผ่าตัด พยาบาลเข็นเครื่องที่มีแขนหลายมุมเข้ามาในห้อง นั่นคือ ROBERT® หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู พยาบาลจะต่อแขนหุ่นยนต์เข้ากับผู้ป่วย เช่น ต่อเข้ากับขาของผู้ป่วย การกดที่ปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้ง จะทำให้ ROBERT® ยกขาขึ้นเล็กน้อย ตอนนี้พยาบาลสามารถดำเนินการบำบัดการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ROBERT® จะทำการบันทึกการเคลื่อนไหวดังกล่าวและดำเนินการทำซ้ำตามที่พยาบาลได้ทำไว้อย่างอิสระและสุ่มการเคลื่อนไหว สำหรับการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันหรือรุนแรงที่ไม่คาดคิด อุปกรณ์จะหยุดทันทีเพื่อความปลอดภัย

 

หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู ROBERT® ทำการเคลื่อนไหวตามที่พยาบาลได้แสดงได้อย่างอิสระ
หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู ROBERT® ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวอีกครั้งได้เร็วขึ้น หลังจากได้รับการผ่าตัด

การฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ - จากภาคปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติ

จุดเริ่มต้นคือประสบการณ์จริงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น “ที่นั่น พยาบาลได้ดำเนินการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยตนเอง ซึ่งนั่นเป็นงานที่ต้องใช้พละกำลังสูง เปลืองเวลา และใช้งบประมาณที่สูงกว่า แนวคิด คือการให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างอัตโนมัติ“ ปัญหา: สำหรับต้นแบบ ได้มีการใช้แขนของหุ่นยนต์โรงงาน “เรารู้ได้ทันทีว่า มันเป็นไปได้ยากที่จะได้รับอนุญาตให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากการใช้แขนหุ่นยนต์โรงงาน” Rune Kristensen จาก LSR กล่าวย้อนกลับไป ในทางที่ดี จะต้องมีการผลิตหุ่นยนต์ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่รวดเร็วและง่ายขึ้น

การเสร็จสมบูรณ์ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

สำหรับเรื่องนี้ KUKA ได้เข้ามามีบทบาทอีกครั้ง “เราได้ยินมาว่า ในขณะนั้นบริษัทได้ทำการพัฒนา LBR Med หุ่นยนต์น้ำหนักเบาสำหรับเทคนิคทางการแพทย์เป็นพิเศษ” Keld Thorsen กล่าว LBR Med ได้ช่วยเหลือในระหว่างการอนุมัติ มันเป็นเพียงหุ่นยนต์เดียว ที่ได้รับการรับรองสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ตามกระบวนการการรับรองของ CB เป็นที่ชัดเจนอย่างรวดเร็ว: LBR Med และ ROBERT® เป็นของคู่กัน “KUKA ได้ส่งนักพัฒนามาให้การสนับสนุนเรา ผู้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์แก่เรา” Keld Thorsen เล่า ความท้าทายที่สุดคือ ROBERT® จะต้องสามารถใช้การได้ง่าย แม้ว่าจะมีความซับซ้อนมากก็ตาม “ท้ายที่สุด หุ่นยนต์นี้จะถูกใช้โดยพยาบาลหรือนักบำบัด ไม่ใช่โดยบุคลากรทางเทคนิค” Rune Kristensen กล่าว

 

ลดภาระในการทำงานประจำวัน: ระหว่างที่ ROBERT® ได้ทำการเคลื่อนไหว พยาบาลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยในด้านอื่น ๆได้

คติพจน์ “เรื่องความเข้มข้น (Intensity Matters)” จะถูกประยุกต์ใช้ด้วยหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

ROBERT® สามารถทำงานได้ด้วยตนเองอย่างแม่นยำแลยืดหยุ่น มันสามารถทำการเคลื่อนไหวซ้ำได้อย่างแม่นยำ - โดยไร้ซึ่งการหยุดชะงัก อ่อนเพลีย หรือกำหนดเวลา คติพจน์ “เรื่องความเข้มข้น (Intensity Matters)” เป็นคติพจน์ในด้านการฟื้นฟูและถูกนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์ของ ROBERT® ทางออกนี้เป็นการลดภาระในแก่พยาบาล ผู้ที่จะต้องทำกิจกรรมใกล้กับผู้ป่วยและติดตามการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยรายอื่นในระหว่างการเคลื่อนไหว


โดยพื้นฐานแล้ว เราพัฒนาการประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุขด้วย ROBERT® โดยการทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นและช่วยลดภาระงานให้แก่พยาบาลไปพร้อมกัน

Keld Thorsen, CEO ของ Life Science Robotics

มีประสิทธิภาพ ง่าย ดีต่อทรัพยากร - การฟื้นตัวด้วยหุ่นยนต์เป็นแนวโน้มในอนาคต

“นักประชากรศาสตร์กล่าวว่า ในอีก 20 ปีจะมีผู้คนที่มีอายุมากกว่า 60 มากกว่าในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่า ความต้องการการดูแลจะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จำนวนบุคลากรพยาบาลลดลง“ ROBERT® จะช่วยเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ ในปัจจุับัน หุ่นยนต์ช่วยการฟื้นฟูถูกใช้งานแล้วในประเทศโปแลนด์และฟินแลนด์ “ในขณะนี้เรากำลังทำงานเพื่อสร้างช่องทางการขายเพิ่มเติมผ่านพันธมิตรของเรา” Keld Thorsen กล่าว ในบริการหลังการขาย เขาหวังกับพันธมิตร KUKA และเครือข่ายบริการทั่วโลก “ฉันมั่นใจว่าเราสามารถทำข้อตกลงได้ในระยะสั้น - และROBERT® จะสามารถช่วยผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น”

 

ROBERT® สามารถทำการเคลื่อนไหวซ้ำได้อย่างแม่นยำโดยไร้ซึ่งการหยุดชะงัก

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่