Konumunuzu seçin:

Ülke

Mühendislik: Otomasyonlu üretiminiz için uzmanlar

KUKA, üretim otomasyonu uzmanı olarak uzun yıllara dayanan entegrasyon deneyimi ve bütünsel mühendislik hizmetleri sayesinde yüksek verimlilikte çözümler sunuyor. KUKA kısa geliştirme aşamalarında her zaman ve bütçe odaklı mühendislik demektir.


Daha şimdiden yarının fabrikasına adım atın

Daha şimdiden yarının üretimine adım atın. Ürünlerinizi ve tesislerini sanal üç boyutlu şekilde kopyalıyor ve kesintisiz bir proses zinciri oluşturuyoruz. Sanal işletime alma, gerçek işletime almanın bir bölümünü dijital model dünyasına kaydırma olanağı sağlıyor. Böylece KUKA tüm tesis bileşenlerinin kesintisiz entegrasyonu konusunda temel taşı koyuyor.

Karmaşık tesisler için basit kumanda

Karmaşık tesislerin akıllı kumandası ve belirleyici proses parametrelerinin hassas kontrolü sayesinde KUKA üretim otomasyonu için yüksek verimli çözümler sağlıyor. KUKA mühendislik çözümlerinde robottan komple tesise kadar sistem bileşenlerinin birbirine mükemmel bir şekilde uyumlaştırıldığı yazılım esastır. Mühendisliğimiz, verilerin etkili bir şekilde yönetilmesine, değiş tokuş edilmesine ve modüler bir şekilde kesintisiz ve nötr bir platforma entegre edilmesine izin veriyor. KUKA basit bir programlamaya ve kullanıcı dostu kullanıma olanak tanıyor.

Akıllı sensör sistemi sayesinde hatasız imalat

Vizyon sistemleri ve sensör sistemi teknolojileri imalat proseslerini denetliyor. Bu sırada akıllı kamera sistemleri iş parçalarınızın konumlandırılmasını kontrol ediyor, böylece konum toleransları henüz müteakip işleme öncesinde dengeleniyor. Otomasyonlu üretiminiz için uzman olarak uygun sensör çözümünü entegre ediyoruz ve böylece üretim hatalarını önlüyoruz.
KUKA Systems Mühendislik Sensör Sistemi

KUKA mühendislik ile verimli malzeme akışı

Malzeme akışı ve lojistik henüz uygun tesis düzeninin tasarım aşamasında ele alınıyor. Mekân yapılarınızı baz alarak verimli lojistik ve personel konseptleri geliştiriyoruz. Bunun haricinde erişilebilirlik ve ulaşabilme kontrolleri gerçekleştiriyoruz ve istasyonlar arasında taşıma sistemlerini entegre ediyoruz.

Bağımsız ve nötr yöntem

KUKA proses ve teknoloji danışmanlığı bağımsız ve nötr yöntemle gerçekleşir. Çünkü bizim için sadece sonuç önemlidir: üretiminiz için uygun mühendislik çözümü.

Sanal mühendislik ile yatırımların teminat altına alınması

Sanal işletime alma sayesinde geliştirme zamanlarını önemli ölçüde kısaltıyor ve bekleme zamanları ya da üretim kesintilerini önlüyorsunuz. Önce kaynaklarınızı ve yapısal çerçeve koşullarını dikkate alarak tesislerinizin ve ürünlerinizin modellerini sanal ve üç boyutlu olarak taklit ediyoruz. Üretiminizin en iyi robot alma ve güvenlik konseptini sağlamak için makine yapılarının yanında kurulum yolları, elektrik kaynakları ve olası arıza konturları de dahil edilmektedir.

Son olarak bunları kesintisiz bir proses zincirine entegre ediyoruz ve malzeme akışını gerçek zamanlı simüle ediyoruz. Sanal mühendislik, malzeme akışının sanal olarak kontrol ve test edilmesine, doğrulanmasına ve optimize edilmesine olanak tanıyor.

Sanal işletime almanın avantajları

Sanal işletime alma, gerçek işletime almanın ağırlıklı bir kısmını dijital model dünyasına kaydırıyor. Sanal işletime almanın avantajları burada özellikle yeni bileşenlerin halihazırda mevcut tesislerle uyumlu bir şekilde entegrasyonunda ortaya çıkıyor: Uzun bekleme sürelerinin ve üretim kesintilerinin engellenmesi.

KUKA'da sanal komisyonlama

Kesintisiz proses zinciri

Farklı üreticilerin sistem bileşenlerinin kesintisiz entegrasyonu için bunların en iyi işbirliği belirleyicidir. Sanal işletime alma ve KUKA TechCenter sayesinde gerçeğe yakın denemeler yapıyoruz ve risksiz, güvenilir veriler elde ediyoruz. Böylece sanal işletime alma, kesintisiz bir entegrasyon ve proses zinciri konusunda temel taşı koyuyor.