Konumunuzu seçin:

Ülke

Lütfen dil seçimi yapınız:

Araştırma

KUKA yolcu robotu, duygusal algı ve beyin araştırmasına yönelik görevleri de yerine getiriyor.


KR 500 TÜV ile gerçeğe yakın orman simülasyonu 

KUKA yolcu robotu araştırma ve geliştirme kuruluşlarında

Geniş çalışma alanı, açık kinematik zinciri, bireysel uyarlamalar, esnek medya beslemesi ve kumandanın sezgisel kullanımı KUKA yolcu robotunun duygusal algı ve beyin araştırmasına yönelik görevler için ilk seçenek olmasında artı puanlardan birkaçıdır.

Altı bacaklı (Stewart platform) bir platformun sınırlı çalışma alanı nedeniyle uygun olması gerektiği yerde KUKA yolcu robotu işe koyuluyor. Böylelikle, Aks 1'in büyük dönme aralığı ve sonsuz dönen A4 ve A6 aksları ile hareket ve hızların gösterimi büyük ölçüde genişler. KUKA, geleneksel çözümlerin yetersiz kaldığı durumda özel çözümleri ile araştırma kuruluşlarının yüksek taleplerini karşılar. 

KR 500 TÜV ile dijital ormancılık

Baltanın ormancılıkta alet olarak kullanıldığı zamanlar çok geçmişte kaldı. Profesyonel ormancılıkta Almanya'daki ormanlarda motorlu testere sesi de günbegün azalıyor.

Günümüzde biçerdöver, Almanca Holzvollernter büyük ağaçlık alanların yönetiminde yaygın olarak kullanılan alettir. Tekerlekli veya zincir sürücü makine ağaçların kesilmesi, budanması, uzunlamasına kesilmesi ve türüne göre bölünerek yerleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Simülatör eğitimi

21. yy'ın başlangıcından bu yana ormancılık makineleri operatörlerinin simülatörde eğitilmesi standart bir durumdur. Bir makine operatörü, civardaki ağaçlara zarar vermeden çıkarılacak ağaçlara arka şeritten etkili bir şekilde erişmek için maksimum beş vinç aksını eşzamanlı ve koordine bir şekilde hareket ettirmeyi öğrenmelidir.

Operatör, aynı zamanda aracı toprağa zarar vermeden sürmeli ve arka şeritte araç lastiklerinin neden olacağı olası ağaç hasarlarını önlemek için dikkatli olmalıdır. Bu amaçla, bir KUKA robotu KR 500 TÜV bir sürücü kabininin önemli parçası ve stereoskopik bir projeksiyon imkanı ile tamamlanmıştır. Bu sistem sayesindeyeni eğitim imkanlarınınönü açılmaktadır.

Robot üzerinde sürücü kabini

RWTH Aachen Üniversitesinin İnsan-Makine Etkileşimi Kurumu, maksimum daldırma sağlamak için sürücü kabinini tüm gerekli işletim elemanları ve görsel bileşenlerle donatmıştır. Kubbe biçimli projeksiyon alanında yüksek çözünürlü 3D projeksiyonun yanı sıra gerçek dokunmatik ekran, tipik işletim elemanları ve bir çalışma makinesinin pedalları da kurulur. Bir ses sistemi, işitsel gerçeklik sağlar.

Amaç, sürücü eğitimi için dokunsal geri beslemeyi mükemmelleştirmektir. Araştırmacılar, özel yazılım sayesinde robotun hareket kontrolünü sürücü gerçekten arazide olduğunu hissedecek şekilde en uygun hale getirmeyi başarır. Söz konusu çözüm, doğal olarak her bir işletim ve simülasyon durumunda yolcunun mevcut güvenliğini koruyan bir sisteme dayanmaktadır.