Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

 • KUKA Aktiengesellschaft
  Zugspitzstraße 140
  86165 Augsburg
  Đức
  +49 821 797-0
 • KUKA Robotics Corporation
  51870 Shelby Parkway
  MI 48315 Shelby Township
  Hoa Kỳ
  +1 866 873 5852
 • KUKA Toledo Production Operations LLC
  3770 Stickney Ave.
  OH 43608 Toledo
  Hoa Kỳ
  +1 419 727 5500

Chức danh

Các cập nhật, lời mời sự kiện và nhiều hơn nữa: Đăng ký nhận bản tin KUKA.

Tôi đồng ý rằng KUKA sẽ thường xuyên gửi cho tôi một bản tin qua thư điện tử và vì mục đích này KUKA có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo Chính sách bảo mật. Tỉ lệ chuyển tiếp, mở và hành vi nhấp chuột vào bản tin được đánh giá. Bạn có thể thu hồi thỏa thuận này bất kì lúc nào trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng kí trong bản tin hoặc gửi trực tiếp yêu cầu đến KUKA.

Bảo vệ dữ liệu

Theo đây tôi đồng ý để dữ liệu thu thập ở trên được xử lý để xử lý yêu cầu của tôi theo Chính sách quyền riêng tư. Sự đồng ý này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào trong tương lai.

* Các trường này là bắt buộc