Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA Compliance Officers

Your contacts in all matters concerning compliance


Chief Compliance Officer

Marcus Gebert
KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
Germany
+49 821 797-5295
marcus.gebert@kuka.com

Marcus Gebert

Ombudsman

Volker H. Hoffmann

(Contact person independent from the company; if so requested, anonymity of notifying person would be respected.)

Anwaltskanzlei Hoffmann & Partner
Hechtsheimer Straße 35
55131 Mainz
Germany
+49 6131 9334-0
+49 160 93594621 (24-hour availability)
kanzlei@hoffmannpartner.de

Compliance Officers for Business Segment Robotics EMEA

Abdullah Cevik
KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
Germany
+49 821 797-1226
abdullah.cevik@kuka.com

Abdullah Cevik
 

Gerhard Moser
KUKA Industries GmbH & Co. KG
Walter-Reis-Straße 1
63785 Obernburg
Germany
+49 6022 503-136
gerhard.moser@kuka.com

Gerhard Moser

Compliance Officer for Business Segment Systems EMEA

Klaus Konsek
KUKA Systems GmbH
Blücherstraße 144
86165 Augsburg
Germany
+49 821 797-2572
klaus.konsek@kuka.com

Klaus Konsek

Compliance Officer for Business Segments Swisslog and Swisslog Healthcare EMEA

Mark Anthony Schaer, lic. iur.

Swisslog AG
Webereiweg 3
5033 Buchs
Switzerland
+41 76 822 54 84
mark.schaer@swisslog.com

Mark Anthony Schaer

Compliance Officer for Corporate Functions EMEA

Karoline Strobl

KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
+49 821 797 4370
karoline.strobl@kuka.com


Compliance Officer Americas (all Business Segments)

Jenny Husby

KUKA US Holdings Company LLC
6600 Center Drive
Sterling Heights, Michigan 48312
USA
+1 586 795 1103
jenny.husby@kuka.com

Jenny Husby

Compliance Officer for Business Segment China including Taiwan and Hong Kong

Zhou Fang

KUKA Robotics China Co., Ltd.
No.889 Kungang Road, Xiaokunshan Town,
Songjiang District,
201614, Shanghai, P.R.China
+86 57072659
zhou.fang@kuka.com

Zhou Fang

Compliance Officer APeC (Asia/Pacific without China, Taiwan and Hong Kong)

Alexander Hartmann

KUKA Robot Automation (Malaysia) Sdn.
Bhd. 200101020284 (556041-W)
No. 5, Jalan PPU 2A, Taman Perindustrian
Puchong Utama i32,
47100 Puchong, Selangor D. E. Malaysia.
+60 3 8066-0788
alexander.hartmann@kuka.com

Alexander Hartmann

* E-Mail addresses are not clickable as a measure against spam bots.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie