Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Hội đồng giám sát của KUKA AG


Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu

Chủ tịch Hội đồng giám sát

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Tập đoàn Midea

CV

Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Phó Chủ tịch Ban Kiểm soát    

Chủ tịch Hội đồng công trình của các hoạt động KUKA tại địa điểm Augsburg

CV

Armin Kolb

Larissa Brandis

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người lao động

Thành viên Hội đồng công trình được miễn trừ cho các công ty KUKA tại địa điểm Augsburg

CV

Larissa Brandis

Wilfried Eberhardt

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người lao động

Giám đốc tiếp thị của KUKA AG

CV

Wilfried Eberhardt

Peter Kippes

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người lao động

Trưởng phòng chính sách hoạt động tại IG Metall

CV

Peter Kippes

Carola Leitmeir

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người lao động

   

Phó chủ tịch Hội đồng công trình của các hoạt động KUKA tại địa điểm Augsburg

Carola Leitmeir

Tiến sĩ Myriam Meyer

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người sử dụng lao động

Giám đốc điều hành mmtec

CV

Tiến sĩ Myriam Meyer

Christoph Schell

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người sử dụng lao động

Giám đốc thương mại Intel Corp.

CV

Christoph Schell

Carina Veit

Thành viên Hội đồng giám sát nhân viên
Thư kí tổ chức khu vực Bayern và trưởng phòng kinh doanh IG Metall tại München
Carina Veit

Tiến sĩ Chang Wei

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người sử dụng lao động

Giám đốc công nghệ của Midea Group Co., Ltd.

CV

Tiến sĩ Chang Wei

Wenxin (Marianna) Zhao

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người sử dụng lao động

Giám đốc nhân sự Tập đoàn Midea

CV

Wenxin (Marianna) Zhao

Helmut Zodl

Thành viên Hội đồng giám sát đại diện người sử dụng lao động

Giám đốc tài chính Clarios, LLC

CV

Helmut Zodl

Thông tin thêm về Hội đồng giám sát

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thông tin thú vị về các ủy ban của Hội đồng giám sát và nhiệm kỳ.

   

 

Bảng sau đây cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về thành phần của các ủy ban khác nhau của Hội đồng giám sát.

Đọc thêm về công việc của ủy ban bằng cách nhấp vào liên kết sau: Các ủy ban của Hội đồng giám sát

Ủy ban của Hội đồng giám sát

 

Thành viên ủy ban

Thành viên ủy ban

Thành viên ủy ban

Thành viên ủy ban

Thành viên ủy ban

Thành viên ủy ban

Ủy ban đề cử

Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu

Marianna Zhao

Ủy ban nhân sự

Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu (Chủ tịch)

Armin Kolb

Marianna Zhao

Carina Veit

Ủy ban kiểm tra (Audit Committee)

Helmut Zodl (Chủ tịch)

Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu

Peter Kippes

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Tiến sĩ Myriam Meyer

Ủy ban chiến lược và công nghệ

Christoph Schell (Chủ tịch)

Larissa Brandis

Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Tiến sĩ Myriam Meyer

Tiến sĩ Chang Wei

Carina Veit

Ủy ban hòa giải

Tiến sĩ Yanmin (Andy) Gu (Chủ tịch)

Larissa Brandis

Marianna Zhao

Armin Kolb