Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Supervisory Board of KUKA AG


Dr. Yanmin (Andy) Gu

Chairman of the Supervisory Board

Board Director, Vice President Midea Group

Résumé

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Angela Steinecker

Vice Chairwoman of the Supervisory Board
2. Authorized representative and managing director of IG Metall Augsburg

Résumé

Angela Steinecker

Wilfried Eberhardt

Employee representative

Chief Marketing Officer of KUKA AG

Résumé

Wilfried Eberhardt

Manfred Hüttenhofer

Employee representative

Head of Motion Control Competence Center, KUKA Deutschland GmbH

Résumé

Manfred Hüttenhofer

Prof. Dr. Henning Kagermann

Employer representative

Chairman of the acatech Board of Trustees – German Academy of Science and Engineering

acatech Senator

Résumé

Prof. Dr. Henning Kagermann

Armin Kolb, Augsburg

Employee representative

Chairman of the Works Council of the KUKA Plants at Augsburg

Armin Kolb, employee representative on the Supervisory Board of KUKA AG

Carola Leitmeir

Employee representative 

Deputy Chairwoman of the Works Council of the KUKA Plants at Augsburg

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Employer representative

Proprietor of mmtec

Résumé

Dr. Myriam Meyer

Christoph Schell

Employer representative

Chief Commercial Officer Intel Corp.

Résumé

Christoph Schell

Tanja Smolenski

Employee representative

Union Secretary at the Executive Board of the IG Metall trade union, Department of Fundamental Issues and Social Policy, Berlin Office

Résumé

Tanja Smolenski

Helmut Zodl

Employer representative

CFO GE Healthcare

Résumé

Helmut Zodl

Additional information about the Supervisory Board

You will find interesting facts about the Committees of the Supervisory Board and the term of office here.

 

The following table provides an overview of the members of the various Committees of the Supervisory Board.

Find out more about the work that the Committees do by clicking on the following link: Committees of the Supervisory Board

Committee of the Supervisory Board

Committee members

Nomination Committee 

Dr. Yanmin (Andy) Gu (Chairman)

Personnel Committee

Dr. Yanmin (Andy) Gu (Chairman)

Armin Kolb

Angela Steinecker

Audit committee

Helmut Zodl (Chairman)

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Tanja Smolenski

Armin Kolb

Strategy and Technology Committee

 Prof. Dr. Henning Kagermann (voorzitter)

Dr. Yanmin (Andy) Gu

Manfred Hüttenhofer

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Dr. Myriam Meyer

Angela Steinecker

Mediation Committee

Dr. Yanmin (Andy) Gu (Chairman)

Carola Leitmeir

Angela Steinecker

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie