Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Robot Software

Phần mềm KUKA

Cho dù bạn muốn lên kế hoạch cho hệ thống mới hay tối ưu các hệ thống hiện có, KUKA đều có sẵn phần mềm thích hợp cho bạn. Phạm vi hoạt động của chúng tôi từ mở rộng phần mềm hệ thống trên các ứng dụng rô-bốt có sẵn, các bộ điều khiển dựa trên phần mềm cho tới hiển thị và mô phỏng 3D. Do đó, chúng tôi hỗ trợ mạng lưới rô-bốt thông minh và tương tác an toàn giữa con người và máy móc. Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn giao diện thân thiện với người dùng và đảm bảo khả năng tương thích 100%. Rô-bốt và hệ thống của bạn luôn được lập trình cho năng suất cao bằng phần mềm KUKA.

 


Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie