Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Phần mềm KUKA

Cho dù bạn muốn lên kế hoạch cho hệ thống mới hay tối ưu các hệ thống hiện có, KUKA đều có sẵn phần mềm thích hợp cho bạn. Phạm vi hoạt động của chúng tôi từ mở rộng phần mềm hệ thống trên các ứng dụng rô-bốt có sẵn, các bộ điều khiển dựa trên phần mềm cho tới hiển thị và mô phỏng 3D. Do đó, chúng tôi hỗ trợ mạng lưới rô-bốt thông minh và tương tác an toàn giữa con người và máy móc. Chúng tôi luôn cung cấp cho bạn giao diện thân thiện với người dùng và đảm bảo khả năng tương thích 100%. Rô-bốt và hệ thống của bạn luôn được lập trình cho năng suất cao bằng phần mềm KUKA.