Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Các nền tảng di động của KUKA

Nền tảng di động KUKA cho phép các chiều di động mới trong thời đại Công nghiệp 4.0.  Kể cả cho ngành hàng không vũ trụ, ô tô hay nhiều ngành công nghiệp khác: Việc tích hợp rô-bốt tự động và nền tảng di động nhanh chóng và đáng tin cậy vào các hệ thống và ô khoang chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

   

Tất cả các nền tảng di động đảm bảo sự tự do di chuyển tối đa cho bạn. Hệ thống bánh xe Mecanum cho phép vận chuyển có độ chính xác cao – ngay cả khi tải nặng nhất.  Hệ thống điều hướng tự động được sử dụng để hoạt động hoàn toàn tự động.  Với danh mục nền tảng rô-bốt có thể di chuyển đa hướng của chúng tôi, bạn đặt nền tảng cho các cơ sở sản xuất linh hoạt trong tương lai.

Khái niệm điều hướng KUKA cho phép các nền tảng di động di chuyển tự do theo mọi hướng.

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie