Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Cùng KUKA đến Digital Factory (Nhà máy kỹ thuật số)

KUKA kết hợp thế giới cơ khí và kỹ thuật nhà máy với sự chuyển đổi kỹ thuật số của ngành công nghiệp - và do đó định hình chủ đề Công nghiệp 4.0 tại một thời điểm quan trọng.


Sự chuyển đổi thông minh sang thế giới kỹ thuật số

Số hóa cần những người tiên phong: KUKA không chỉ là người chủ động thúc đẩy các tiêu chuẩn giữa các nhà sản xuất và liên ngành, mà còn tham gia vào việc phát triển các nền tảng kết hợp sản xuất thực tế với các cấu trúc kỹ thuật số tương ứng. Đây là cách chúng tôi tạo ra các điều kiện cần thiết cho kiến trúc nền tảng mở và toàn diện. Chúng tôi là đối tác và thành viên của nhiều hiệp hội và tổ chức thúc đẩy nghiên cứu và công nghệ, ví dụ như Quỹ OPC (OPC UA), Nền tảng Công nghiệp 4.0, Liên minh Open Industry (Công nghiệp Mở) 4.0, MindSphere World e.V. và Industrial Digital Twin Association (Hiệp hội Song sinh Kỹ thuật số Công nghiệp - IDTA).

Kiến trúc nền tảng như vậy mang lại những lợi thế quyết định: Ví dụ: dữ liệu sản xuất có thể được truy cập bất kỳ lúc nào và thông qua bất kỳ thiết bị đầu cuối nào. Bằng cách này, các thành phần và quy trình có thể được phân tích, quản lý và, theo yêu cầu, được điều chỉnh hoặc cấu hình lại với khả năng tính toán gần như vô hạn. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, có thể tiếp cận các thị trường và khu vực hoàn toàn mới thông qua Internet và mở rộng quy mô hiểu biết.

  • Shopfloor (Sàn mua sắm)

    Mọi quá trình truyền dữ liệu đều bắt đầu với một thành phần trong quá trình sản xuất: Bộ điều khiển và cảm biến tạo dữ liệu và chuyển tiếp chúng tới biên thông qua các giao thức và hệ thống Bus cụ thể.

  • UI & Apps (Giao diện Người dùng & Các ứng dụng)

    Dữ liệu cho người dùng cuối được xử lý và hiển thị rõ ràng qua các ứng dụng và giao diện người dùng của họ.

  • Edge-Gateway (Cổng biên)

    Giao diện cục bộ giữa thế giới vật lý và kỹ thuật số: Tất cả các thành phần I4.0 đều được kết nối mạng tại đây, dữ liệu được phân tích và xử lý theo thời gian thực và được truyền lên đám mây ở dạng mã hóa.

Shopfloor (Sàn mua sắm) và Edge-Gateway (Cổng biên)

Trong nhà máy kỹ thuật số, mọi quá trình truyền dữ liệu đều bắt đầu với một bộ phận hoặc một quy trình trong quá trình sản xuất. Các bộ điều khiển và cảm biến của chúng giao tiếp với các thiết bị ngoại vi thông qua các giao thức và hệ thống Bus cụ thể. Giao thức truyền thông chuẩn hóa ở đây là OPC UA.

Cổng biên tạo giao diện truyền thông giữa mạng di động (Operation Technology - Công nghệ Vận Hành, OT) và mạng công nghệ thông tin cấp cao hơn (Information Technology - Công nghệ Thông tin). Ở cấp độ biên cục bộ, thông tin của những vật thể thực (Things -Vật thể) đã được thu thập, hợp nhất, nén và mã hóa.

Bạn có thể dễ dàng tích hợp các cổng biên vào các hệ thống sản xuất hiện có (“Brownfield”) và do đó kết nối chúng với thế giới kỹ thuật số mới. Do lớp biên tương tác giữa mọi thứ và đám mây, nên các thành phần được giảm tải các yêu cầu đối với giao tiếp trên đám mây, chẳng hạn như bảo mật, khả năng tính toán, yêu cầu lưu trữ, v.v., đồng thời thiếu các giao thức giao tiếp tương thích với đám mây.

Đối với bạn, với tư cách là khách hàng cuối và là người vận hành các ô làm việc và hệ thống, khả năng truy cập dữ liệu của các quy trình của bạn có thể thực hiện được với sự tích hợp biên xâm lấn tối thiểu là điều quan trọng nhất. Do đó, KUKA đang thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và tiết lộ các giao diện để mọi thứ liên quan đến sản xuất có thể giao tiếp với đám mây thông qua cùng một biên. KUKA tham gia vào các ủy ban đã được thành lập và đang quảng cáo OPC UA như một giao thức truyền thông được tiêu chuẩn hóa.

Deep Dive (Chuyên sâu): Ngoài ra, các tiện ích mở rộng TSN (Time Sensitive Networking -Mạng nhạy với Thời gian) để trao đổi theo thời gian thực xác định thông qua OPC UA và AMQP (Advanced Message Queuing Protocol – Giao thông Truyền thông điệp Nâng cao) cho liên lạc đám mây OPC UA đang được quảng bá. Ngoài ra, KUKA có nhiều năm kinh nghiệm với các sản phẩm tiên tiến để bảo trì từ xa và chỉ mới mở rộng kiến thức này trong thời gian gần đây.
KUKA đang cách mạng hóa Digital Factory (Nhà máy Kỹ thuật số) bằng công nghệ mới nhất.

Lớp đám mây trên Internet

The data is collected on the Edge, pre-filtered and sent to the Internet of Things platform (IoT platform) in compliance with the latest security standards. The platform is provided by established cloud providers such as Microsoft Azure or Amazon Web Services. This guarantees modern security standards, resilience, and cost efficiency.
The IoT platform then resides on one of these cloud infrastructures and is continuously developed with the support of IoT specialist Device Insight. It can be operated on any infrastructure, i.e. as a private or public cloud as required.
Numerous services are offered on the IoT platform: These include basic services for data storage and processing (Big Data), as well as for authentication and authorization management. Based on this, artificial intelligence processes, predictive maintenance, and event evaluations take place.
This data can be evaluated in the context of a machine or even an entire factory and enriched with additional information from the KUKA Cloud. This enables plant operators to gain detailed insights and use the results to adapt their processes and make them more efficient.

KUKA luôn quan tâm đến nhu cầu của các công ty cơ khí và nhà máy kỹ thuật quy mô trung bình. Đó là lý do tại sao Nền tảng IoT của chúng tôi có sẵn cho các công ty trong tất cả các ngành công nghiệp và có thể được sử dụng trên các thị trường. Điều này cho phép bạn tập trung hoàn toàn vào năng lực cốt lõi của mình và có quyền truy cập vào các dịch vụ vi mô đã được thiết lập.

Tìm hiểu thêm về Công nghiệp 4.0 tại KUKA: