Industriële automatisering

Industriële Automatisering

De eisen aan producerende ondernemingen stijgen, o.a. flexibele productieprocessen. De oplossing ligt in de industriële automatisering van de productie. De automatiseringsspecialist KUKA helpt u om u op de uitdagingen van vandaag en morgen optimaal voor te bereiden.

Gestegen eisen aan de productie

Globale concurrentie en digitale verandering verhogen de eisen aan producerende ondernemingen aanzienlijk. Terwijl alsmaar snellere productnieuwigheden en -variaties op de markt komen, is de verwachting van klanten aan de productie van goederen toenemend gekenmerkt door de eenvoudige vergelijkbaarheid van het aanbod door het internet.

Om aan deze eisen tegemoet te komen, moeten fabrikanten een breed productgamma en tegelijk schommelende charges garanderen. Bovendien verhogen factoren zoals gebrek aan vaklui, stijgende loonkosten en strikte gezondheids- en veiligheidseisen de druk. Producerende ondernemingen hebben daarom flexibele productiesystemen nodig – de sleutel hiervoor ligt in de industriële automatisering van de productie. 

Industriële automatisering betekent de verbetering van een productieproces door het gebruik van machines en moderne technologieën. KUKA als specialist op het gebied van de robotondersteunde automatisering in de productie maakt het voor u mogelijk om de gestegen eisen aan snelheid, flexibiliteit, rentabiliteit en waardecreatie tegemoet te komen.

Industriële automatiseringsoplossingen van KUKA: de sleutel tot de flexibele productie

Als een van de toonaangevende automatiseringsspecialisten wereldwijd heeft KUKA zich als doel gesteld om producerende ondernemingen bij de gehele optimalisatie van hun waardecreatie met uitgebreide automatiserings- en digitaliseringsknowhow te ondersteunen.

Hierbij bieden we onze klanten het complete pakket uit eigen huis: van de component – de robot – tot de productiecel tot de sleutelklare installatie en het gekoppelde product met behulp van cloudgebaseerde IT-tools.

Verbinding van de reële en virtuele productiewereld

De eigen knowhow vult KUKA aan door de deelname aan start-ups, zoals bijvoorbeeld Device Insight.

De onderneming uit München is in IoT-platforms voor gekoppelde productiesystemen gespecialiseerd. Het vormt een optimale aanvulling op de competenties van KUKA om een uitgebreid portfolio op het vlak van de Industrial Internet of Things (IIoT) op te bouwen.

Sectoroplossingen op maat.

Producten en software van KUKA zijn aanwezig in talrijke sectoren zoals de automobielindustrie, de elektronicabranche of de metaalindustrie. Maak u aan de hand van onze Success Stories in de oplossingendatabank een beeld van onze automatiseringsoplossingen en kom te weten hoe u met behulp van onze competentie de uitdagingen van de digitale veranderingen met succes aangaat.

Voorbeeld elektronicabranche: industriële automatisering van fingerspitzengefühl

De elektronicabranche is een paradevoorbeeld voor een industrie die enorm van industriële automatiseringsoplossingen kan profiteren. De levenscycli van de producten worden merkbaar korter – wat vandaag de trend is, is morgen al niet meer gevraagd. Tegelijk stijgen in bijna alle landen de loonkosten en eisen aan de kwaliteit.

Automatiseringsspecialisten leggen in deze video de plannen en producten van KUKA en de elektronicabranche uit.

ready2_use: Kant-en-klare industriële automatiseringsoplossingen voor de flexibele productie

Vaak is de automatiseringsbehoefte in ondernemingen door concrete productievereisten al duidelijk omlijnd. Er worden eenvoudige industriële automatiseringsoplossingen gezocht die snel en ongecompliceerd in de voorhanden productieprocessen kunnen worden geïntegreerd. Als kleine of grote onderneming profiteert u hierbij van onze ready2_use-pakketten.

Deze voorgeconfigureerde en op elkaar afgestemde applicatiepakketten kunnen snel tot productieve eenheden worden samengevoegd. Of het nu gaat om het monteren van microschroeven, het lakken met geïntegreerde explosiebeveiliging of het eenvoudig aanleren van de rotor zonder gecompliceerde programmering: de portfolio van onze ready2_use-oplossingen omvat talrijke toepassingsgebieden en wordt permanent uitgebreid.

KUKA ready2_pilot vereenvoudigt de manier waarop men robots in gebruik neemt. De video toont hoe de robot zonder omslachtige programmering wordt ingeleerd.

Nieuwe industriële automatiseringsconcepten met mens-robot-samenwerking

Bij de mens-robot-samenwerking (MRS) werken mens en machine hand in hand samen. Dit is een volledig nieuwe methode van industriële automatisering. Hierbij stuurt en bewaakt de mens de productie, terwijl collaboratieve robots zoals de LBR iiwa de onaangename en onergonomische werkzaamheden op zich nemen. Hierbij kunnen de robots door hun sensitieve vaardigheden in de directe omgeving van de mens werken en productiestappen hand in hand met hem uitvoeren. 

Op deze manier voldoen ondernemingen aan hun gezondheids- en veiligheidsvereisten en kunnen medewerkers met prioriteit handelingen uitvoeren die menselijke sterke punten, zoals leervaardigheid, zintuiglijke waarneming of creativiteit vereisen.

Industriële automatisering
Samenwerking hand in hand: de mens-robot-samenwerking maakt volledig nieuwe industriële automatiseringsconcepten mogelijk.

Doorgedreven industriële automatisering: "industrial intelligence 4.0_beyond automation"

Door de toenemende industriële automatisering van de productie en de coöperatieve koppeling van medewerkers en machines zal de arbeidswereld een grote verandering ondergaan. Maar ook in de fabriek van de toekomst blijft de mens centraal staan. Robots zullen hem niet vervangen, maar zijn vaardigheden aanvullen. Zo zullen nieuwe taken en beroepsvormen ontstaan, vooral aan de interface machinebouw en IT.

KUKA staat voor Industrie 4.0 made in Germany. Onder het motto "iintelligence 4.0_beyond automation" is het ons doel om slimme industriële automatiseringsoplossingen globaal in verschillende sectoren te verankeren en verder te ontwikkelen. Zo willen we samen met onze klanten de kans grijpen om waardevolle arbeidskrachten door machines te ondersteunen, door een hogere productiviteit arbeidsplaatsen veilig te stellen en een grotere efficiëntie en flexibiliteit in de productie te bereiken.

Cookie-instellingen OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

Cookie-instellingen