Vyberte si svoje miesto:

Štát

Manažment spoločnosti KUKA AG

Vedenie spoločnosti KUKA tvoria dvaja členovia správnej rady a dozorná rada s dvanástimi členmi.

Cieľom manažmentu spoločnosti KUKA je transparentné a zodpovedné vedenie spoločnosti. Uplatňujú sa tzv. smernice Corporate Governance.

Spoločnosť KUKA AG disponuje ako nemecká akciová spoločnosť duálnym systémom vedenia. Manažment pozostáva z predstavenstva a z dozornej rady:

  • Predstavenstvo spoločnosti KUKA Aktiengesellschaft pozostáva z dvoch osôb. Predstavenstvo je zodpovedné za vedenie spoločnosti, pričom dozorná rada ho vymenúva, radí mu a kontroluje ho.
  • Dozorná rada je vytvorená v súlade so zákonom o spolurozhodovaní a pozostáva z dvanásť členov. 6 členov volia akcionári a zvyšných 6 členov volia zamestnanci.

     

Spoločným cieľom manažmentu spoločnosti KUKA je trvalo udržateľné zvyšovanie hodnoty spoločnosti. Trvalá udržateľnosť v tejto súvislosti znamená najmä zodpovedné zaobchádzanie s prostredím podniku, so zamestnancami, so zákazníkmi, s investormi a s partnermi spoločnosti KUKA.

Na jednotlivých podstránkach si prečítajte viac o členoch predstavenstva a dozornej rady spoločnosti KUKA.

Používame súbory cookies

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies