Vyberte si svoje miesto:

Štát

Predstavenstvo spoločnosti KUKA AG

Predstavenstvo spoločnosti KUKA AG pozostáva z dvoch ľudí: Peter Mohnen je predsedom predstavenstva (CEO). Alexander Tan je finančným a controllingovým riaditeľom (CFO).


Predseda predstavenstva spoločnosti KUKA AG

Peter Mohnen, predseda predstavenstva spoločnosti KUKA AG (CEO)

Peter Mohnen sa narodil v roku 1968 v meste Trier, Porýnie-Falcko. V roku 1993 ukončil svoje štúdium na univerzite v Saarbrückene a na univerzite v Bari/Taliansko ako diplomovaný ekonóm.

 

Profesné zastávky

1993 – 2006
E.ON Ruhrgas AG, Essen – vedúce pozície v oblasti účtovníctva, koncernovej účtovnej uzávierky, plánovania a analýzy, vedenie rôznych národných a medzinárodných projektov

2006 – 2012
E.ON Földgáz Trade ZRt., Budapešť/Maďarsko – CFO

2007 – 2008
E.ON Földgáz Storage ZRt., Budapešť/Maďarsko – CFO

2009 – 2012
E.ON Hungária ZRt., Budapešť/Maďarsko – CFO

2006 – 2012
Členstvá v rôznych dozorných radách, o.i. Panrusgaz (Joint Venture E.ON – Gazprom)

2012 – 2018
KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg – CFO

Od roku 2018
KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg – CEO

Peter Mohnen, predseda predstavenstva spoločnosti KUKA AG (CEO)

Chief Financial Officer of KUKA AG

Alexander Liong Hauw Tan, Chief Financial Officer of KUKA AG (CFO)

Alexander Liong Hauw Tan was born in Delft, Netherlands, in 1970.
He studied Industrial Engineering & Management (Master of Science) at the Eindhoven University of Technology in Netherlands.

 

Professional background

1996 - 1997
Heineken N.V., Zoeterwoude, Netherlands – Project Manager Information Management

1997 - 1999
Heineken N.V., Zoeterwoude, Netherlands – Controller Brewery

1999 - 2001
Unilever N.V, Rotterdam, Netherlands – Financial Manager Operations Group Ice Cream Europe

2001 - 2003
Royal Philips, Hongkong – Industrial Controller BU Lamps Asia Pacific

2003 - 2005
Royal Philips, Hongkong & Shanghai, China – Regional Controller BU Lumi-naires Asia Pacific

2005 - 2009
Royal Philips, Shanghai, China – Finance Senior Director Greater China Lightning

2009 - 2012
Royal Philips, Eindhoven, Netherlands - CFO Global Business Group Automotive and Vice President

2012 - 2015

Royal Philips, Singapore - CFO Market Group Growth Markets Lighting, Vice President and CFO Asean Pacific Royal Philips

2016 - 2018

Midea Group, Shunde, China - Deputy CFO

2018 – 2021

Goodpack Ltd. – CFO and Head of Human Resources

2021 – present

KUKA Aktiengesellschaft – CFO

Alexander Liong Hauw Tan, Chief Financial Officer of KUKA AG (CFO)