Vyberte si svoje miesto:

Štát

Malý robot KUKA zoznamuje študentov s najnovšími technológiami

Robot KUKA je k dispozícii študentom na Vestfálskej vysokej škole v rámci rôznych vzdelávacích kurzov. Robot je schopný autonómne odrážať lopty. Spoločnosť KUKA podporuje projekt v rámci KUKA Education.

20. apríla 2017


Robot KUKA sprostredkováva praktické vedomosti

„Cieľom robotickej aplikácie je zoznámiť študentov s najnovšími technológiami“, hovorí prof. Dr. Ing. Markus Rüter z odboru riadiacej a regulačnej technológie na Vestfálskej vysokej škole v Gelsenkirchene. Použitý robot KUKA typu KR 6 R700 pomocou lišty na ramene robota odráža lopty hádzané zo vzdialenosti približne piatich metrov. Použitý robot, riadenie robota a príslušný softvér poskytla spoločnosť KUKA v rámci programu KUKA Education pre školy a univerzity.
Robot KUKA zoznamuje študentov Vestfálskej vysokej školy v Gelsenkirchene s najnovšími technológiami.

Presný výpočet výšky pomocou svetelných mriežok

V aplikácii sú za sebou namontované dve svetelné mriežky, ktoré snímajú rýchlosť a výšku hádzanej tenisovej loptičky. Z týchto dvoch veličín sa vypočíta rýchlosť vrhu, dráha letu a výška dopadu. Prenos informácie prebieha ako „analógová hodnota“. Pre tento účel je vedené napätie medzi 0 a 10 voltov od svetelných mriežok k robotu. Každému napätiu je priradená určitá výška dopadu. Robot takto vie, do akej výšky sa musí presunúť.
1.Wehrt geworfen Bälle ab: KUKA Roboter an der WH Gelsenkirchen.
Odráža hodené lopty: robot KUKA na Vestfálskej vysokej škole v Gelsenkirchene.

Malý robot KUKA pracuje v hraničnej oblasti


„Robot je vystavený maximálnemu zaťaženiu. Prichádzajúci signál musí spracovať za niekoľko milisekúnd a potom sa musí presunúť do príslušnej výšky“, vysvetľuje prof. Rüter, ktorý už má na stole plány na ďalšie rozšírenie aplikácie. Robot zatiaľ odráža lopty len v jednej priestorovej dimenzii. „V nasledujúcom kroku sa robot nebude presúvať len do výšky, ale aj do bokov“, sľubuje Rüter. A najneskôr potom bude robot ešte bezpečnejšou oporou ako niektorý brankár.