Vyberte si svou polohu:

Země

Malý robot KUKA seznamuje studenty s nejnovějšími technologiemi

Robot KUKA slouží studentům Vestfálské vysoké školy v rámci různých vzdělávacích kurzů. Robot umí chytat míče zcela autonomním způsobem. KUKA podporuje projekt v rámci programu KUKA Education.

20. dubna 2017


Robot KUKA zprostředkovává praktické vědomosti

„Cílem robotické aplikace je seznámit studenty s nejnovějšími technologiemi", říká prof. Dr.-Ing. Markus Rüter z oboru řídicí a regulační technologie na Vestfálské vysoké škole v Gelsenkirchenu. Nasazený robot KUKA typu KR 6 R700 chytá míče vrhané ze vzdálenosti asi pěti metrů pomocí lišty umístěné na rameni robotu. Nasazený robot, řídicí systém robotu a příslušný software dala firma KUKA k dispozici v rámci programu KUKA Education pro školy a univerzity.
Robot KUKA seznamuje studenty Vestfálské vysoké školy v Gelsenkirchenu s nejnovějšími technologiemi.

Přesný výpočet výšky pomocí světelné mřížky

V aplikaci jsou za sebou umístěny dvě světelné mříže, které zaznamenávají rychlost a výšku vrženého tenisového míče. Z těchto dvou veličin se vypočítá rychlost vrhu, dráha letu a výška dopadu. Předávání informací probíhá formou „analogové hodnoty“. K tomuto účelu vede napětí v rozmezí 0 až 10 voltů od světelné mříže k robotu. Každému napětí je přiřazena určitá výška dopadu. Robot tak ví, do jaké výšky má popojet.
1.Wehrt geworfen Bälle ab: KUKA Roboter an der WH Gelsenkirchen.
Chytá míče: Robot KUKA na Vestfálské vysoké škole v Gelsenkirchenu.

Malý robot KUKA pracuje v mezní oblasti


„Robot je vystaven maximálnímu zatížení. Příchozí signál musí zpracovat během několika milisekund a následně popojet do příslušné výšky“, vysvětluje prof. Rüter, který má plány na další rozšíření aplikace již na stole. Robot zatím chytá míče pouze v jedné prostorové dimenzi. „V rámci dalšího kroku bude robot schopen pojíždět nejen do výšky, ale také do stran“, slibuje Rüter. A nejpozději poté by robot měl být ještě větší oporou než leckterý fotbalový brankář.