Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot s ľahkou konštrukciou KUKA LBR Med certifikovaný pre integráciu do medicínskeho výrobku

Robot s ľahkou konštrukciou KUKA LBR Med, ktorý je na celom svete certifikovaný pre integráciu do medicínskeho výrobku. Týmto LBR Med disponuje jedinečným charakteristickým znakom v medicínskej robotike, ktorý si hľadá seberovného. 

2. augusta 2017


Certifikácia podľa „schémy IECEE – CB“

Certifikácia sa uskutočnila podľa medzinárodne uznanej „schémy IECEE – CB“ – postup, ktorý potvrdzuje konformitu s určitými bezpečnostnými a kvalitatívnymi normami. Na rozdiel od priemyselných robotov v prípade medicínskych výrobkov smernica o strojových zariadeniach nie je aplikovaná.

Pre získanie certifikátu CB-Test je potrebné robot s ľahkou konštrukciou LBR iiwa prispôsobiť požiadavkám medicíny a musí obstáť v teste na základe požiadaviek medzinárodných noriem IEC 60601-1 a IEC 62304. Súčasťou sú rozsiahle skúšky hardvéru a softvéru obidvoch variantov robota s ľahkou konštrukciou s nosnosťou 7 a 14 kg. Na jednej strane sú testované medzinárodné štandardy pre požiadavky na bezpečnosť medicínskych elektrických prístrojov. Na strane druhej boli preverené a schválené procesy počas životného cyklu vývoja medicínskeho softvéru. Obidve skúšky vykonala akreditovaná skúšobňa

Robot s ľahkou konštrukciou LBR Med

Nakoľko certifikačný proces je medzinárodne uznávaný, zložitosť v certifikačnom procese medicínskych výrobkov sa na základe LBR Med výrazne zníži. Výrobcovia medicínskych výrobkov môžu teraz na celom svete oveľa jednoduchšie a rýchlejšie realizovať vývoj a schválenie výrobkov a riešení na základe robotických komponentov – a to je značná výhoda v konkurenčnom boji. Prvé dodávky LBR Med sú plánované na september 2017.